Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs

Docent mbo-techniek

Leraar Elektrotechniek of Lerarenopleiding Werktuigbouwkunde

In de eerste twee opleidingsjaren leg je een basis voor de specialisaties Elektrotechniek, Motorvoertuigentechniek en Werktuigbouwkunde.

Deze basis is nodig om je zo breed mogelijk op te leiden voor ieder van de specialisaties. Dan sluit je optimaal aan bij ontwikkelingen in het werkveld en dus ook in het mbo-onderwijs.

Eerste en tweede jaar docent mbo-techniek

Je krijgt de technische vakken:

  • basisvaardigheden, methoden en technieken, materialen, productie en energie
  • praktijk ontwerpen en produceren
  • praktijk installeren en energie
  • elektrotechniek en mechatronica in de praktijk, óf
  • materiaalkunde en machinetechniek in de praktijk, óf
  • verbrandingsmotoren en voertuigdynamica in de praktijk.

Bij elk vak leer de benodigde wiskundige hulpmiddelen en de theoretische principes kennen, berekeningen maken, en vaak de praktijkvaardigheden die je later in de klas nodig hebt. Waar mogelijk  kun je keuzes maken zodat je je studie op maat kunt maken. In het eerste jaar krijg je nog extra rekenen en taal, omdat je dat als leraar natuurlijk goed moet beheersen.

Verder ga je aan de slag in twee projecten. In het project “Duurzame techniek” ontwerp en realiseer je een elektro-mechanisch voertuig dat een zo groot mogelijke afstand moet kunnen afleggen. De uitdaging daarbij is dat je optimaal gebruik moet maken van een geringe hoeveelheid energie. In het project Robotica werk je gedurende een half jaar samen met studenten van verschillende vakrichtingen. Geheel volgens een projectmatige aanpak ontwerpen en bouwen jullie een uitdagend werktuig.

Derde en vierde jaar docent mbo-techniek

Vanaf het derde jaar volg je de specialisatie Elektrotechniek, Motorvoertuigentechniek of Werktuigbouwkunde.

Specialisatie Elektrotechniek

Wil je leraar Elektrotechniek worden? In deze specialisatie richt je je op twee grote pijlers van de energietechniek: het opwekken en gericht gebruiken van elektrische energie. Bij opwekken gaat het niet alleen over conventionele energiebronnen, maar ook over de duurzame opwekkers. Je leert alles over het rekenen aan elektrische energie, het optimaliseren van een regelproces, duurzame energiebronnen, selectie van een elektrische motor met een geschikte digitale aandrijving en het programmeren van microcontrollers.

Specialisatie Motorvoertuigentechniek

Ben je de techneut die anderen alles wilt leren over de nieuwste voertuigsystemen? Word dan leraar Motorvoertuigentechniek. Je leert over het voertuig, de motor en elektrische installaties. Je leert wat de nieuwste technieken zijn voor onderhoud, reparatie en bouw. Je richt je op theoretische en praktische kennis van voertuigen zoals ze in de praktijk worden gebruikt. In deze specialisatie staan de volgende kennisgebieden centraal:

- voertuigentechniek: hierbij horen vakken als aandrijftechniek, weggedrag, remtechniek en voertuigstabiliteit
- verbrandingsmotoren: hierbij horen vakken als thermodynamica, koeling en smering, energieomzetting en kruk-drijfstangmechanisme

Specialisatie Werktuigbouwkunde

Motoren, pompen, turbines, liften, racefietsen, auto’s en dvd-spelers: allemaal ‘werktuigen’ die het werk voor de mens aangenamer en gemakkelijker moeten maken. In de specialisatie Werktuigbouwkunde leer je ervoor te zorgen dat machines en producten doen waarvoor ze bedoeld zijn én prettig en logisch zijn in gebruik. Je leert alles over verschillende fabricagetechnieken en richt je vooral op het bewerken en verwerken van materialen, zoals metalen. Als leraar Werktuigbouwkunde kun jij straks je leerlingen alles vertellen over het onderscheid tussen verspanende (draaien, frezen en slijpen) en niet-verspanende productietechnieken (plaatwerkconstructies en diverse moderne lasmethoden).