Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs

Docent mbo-bouw

Word docent Bouwkunde of Bouwtechniek. Je leert hoe je een creatief idee omzet naar een bouwtechnisch ontwerp.

Je leert ook hoe je de uitvoering op de bouwplaats begeleidt. Naast de colleges, lessen en practica ga je geregeld op excursie naar interessante bouwwerken, bouwplaatsen, bouwbedrijven en scholen. Je leert tijdens deze excursies veel over actuele onderwerpen. Tevens zorgen de excursies voor een onderlinge band en prettige sfeer in de opleiding.

Eerste en tweede jaar docent mbo-bouw

Naast de communicatieve en onderwijskundige vakken, richt je je in het eerste studiejaar op project opnemen/construeren. In het tweede jaar op het project voorbereiden/uitvoeren. Deze projecten zijn de rode draad in de eerste twee studiejaren.

Naast de projecten worden de volgende onderwerpen behandeld:Twee studenten op een bouwplaats

  • bouwconstructies
  • ontwerpen / esthetische vorming
  • bouwberekeningen
  • Cad-tekenen
  • beheer en onderhoud
  • duurzaamheid / installaties
  • basismetselen
  • machinale veiligheid
  • bouwmeten

De eindpresentaties of eindproducten van de projecten worden gekoppeld aan de beroepsleerlijn.

Derde en vierde jaar docent mbo-bouw

Het derde en vierde jaar kenmerken zich door de keuzemogelijkheden. Je kunt in samenspraak met je begeleider jouw richting naar de eindstreep bepalen. Jouw interesses zijn hierbij het vertrekpunt.

Afstuderen

Afstuderen doe je op twee onderdelen, namelijk technisch en onderwijskundig. Na het behalen van alle cijfers heb je een tweedegraads bevoegdheid afstudeerrichting Bouwkunde of Bouwtechniek.