Lerarenopleiding Scheikunde

Tweede jaar en verder

Kies met welk vak je verder gaat: scheikunde of natuurkunde. Ook na het tweede jaar mag je nog kiezen voor de Lerarenopleiding Natuurkunde.

Je verdiept je verder in de scheikunde. We hebben veel aandacht voor toepassingen van scheikunde in de samenleving en voor de manier waarop je het vak scheikunde kunt geven in het voortgezet onderwijs.

Vakken vanaf het tweede jaar

Koolstofchemie

Je leert over allerlei soorten koolwaterstoffen, van alkanen tot polymeren en biomoleculen en hun toepassingen.

Analytische chemie

In dit vak leer je over verschillende technieken om stoffen te analyseren en karakteriseren, zoals spectroscopie en titraties.

Scheidingsmethoden

Het scheiden van stoffen is een belangrijke onderdeel van de scheikunde. Je leert verschillende manieren van scheiden toepassen, zoals extractie en chromatografie.

Hoe kun je leerlingen boeien?

Je volgt veel vakken die je goed voorbereiden op je toekomstig leraarschap, zoals de vakken onderwijskunde, drama, pedagogiek en vakdidactiek.

Een poster met tekst

Colleges, zelfstudie, stages en practica

Naast colleges volgen en zelfstudie loop je veel stage, zodat je in de praktijk het vak kunt leren. Je voert veel practica uit tijdens de studie: bijna alle vakken hebben wel een praktisch gedeelte. We beschikken over prachtige practicumfaciliteiten, waar je op een veilige manier leert werken. In een aantal projecten leer je hoe een klein onderzoek verricht.

Kleur je studie met minors

In het derde jaar volg je twee minors: één verplichte, die te maken heeft met het vak scheikunde, en één vrij te kiezen minor. Volg bijvoorbeeld een minor in het buitenland of een minor van een andere opleiding! Minors die je kunt volgen zijn: 

Leraar Natuurkunde

Je kunt je minor gebruiken om de vakken van de opleiding natuurkunde te volgen. Omdat het eerste jaar voor beide opleidingen gelijk is, heb je dat al gedaan. Zo kun je met iets meer studietijd ook je scheikundebevoegdheid halen. 

Leren en ICT

Deze minor geeft je een duidelijke visie op het gebruik van ICT in de klas. Je leert ICT (didactisch) verantwoord in te zetten en anderen daarmee te inspireren en activeren. 

Cultuureducatie

Je vergroot je ervaring met en kennis van de diverse kunstdisciplines en leert hoe je jouw enthousiasme kunt overdragen op anderen of toe kunt passen in je toekomstige beroep. 

Chinese taal en cultuur

Je wordt een half jaar ondergedompeld in alles wat met de Chinese taal en cultuur te maken heeft en je bent intensief met China bezig.

Minors van andere interessegebieden

  • International Sustainable Development
  • Zingeving voor professionals
  • De Gezonde Stad

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Afstudeerstage

In het laatste jaar van de Lerarenopleiding Scheikunde toon je in de afstudeerstage en door middel van een afstudeeronderzoek aan over de vereiste eindkwalificaties te beschikken. De afstudeerstage vormt een belangrijk onderdeel van de eindfase van de major. Je werkt dan een aantal dagen per week als leraar in het vmbo, de onderbouw van havo/vwo of het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Je bent een volwaardig lid van het team op de school. Onder begeleiding op afstand ben je verantwoordelijk voor een aantal klassen en geef je zelfstandig les. Daarnaast houd je je bezig met leerlingenbegeleiding en buitenschoolse activiteiten.

Onderzoek

Ook voer je in het vierde jaar een onderzoek uit. Onderwerpen voor het onderzoek zijn bijvoorbeeld: leren met moderne technologie, sociale veiligheid op school, onderzoekende gesprekken in de les en omgaan met diversiteit in het onderwijs. 

Tot slot: bachelorproef

Ter afsluiting doe je de bachelorproef. Daarvoor presenteer je op je eigen manier wat je de afgelopen vier jaar hebt geleerd.

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Education noemen.