Teachers College

Craftsman Fase

Je hebt je breed ontwikkeld, het basis- en het voortgezet onderwijs ken je beide. Wat past bij je? In de Craftsman Fase specialiseer je je.

In de Freshman Fase maak je een vervolgkeuze voor de Pabo of het voortgezet onderwijs en je vult deze fase zo in dat je je in de Craftsman Fase kunt specialiseren in een van de lerarenopleidingen van Windesheim.  Of meerdere vakken of po/vo samen. De Craftsman Fase duurt 2,5 jaar en in deze specialisatiefase ontwikkel je het vakmanschap van de leraar.

Bachelor basisonderwijs of voortgezet onderwijs?

Door de Freshman Fase kun je een gefundeerde keuze maken, je hebt immers van beide onderwijsvormen al kunnen proeven hoe het er daar aan toegaat. Vind je het leuk verschillende vakken te geven en ligt je hart bij jonge kinderen tot en met 12 jaar? Dan kies je voor het basisonderwijs. Of wil je juist de ins en outs van één vak leren kennen en dit overdragen aan leerlingen in de onderbouw van havo, vwo of in het (v)mbo? Dan kies je voor dat vak dat je zo goed ligt en word je bijvoorbeeld leraar Engels, wiskunde of geschiedenis.

Craftsman FaseWat betreft afstudeerrichting kun je kiezen uit:

 • Lerarenopleiding Aardrijkskunde    
 • Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
 • Lerarenopleiding Biologie
 • Lerarenopleiding Duits
 • Lerarenopleiding Economie
 • Lerarenopleiding Engels
 • Lerarenopleiding Frans
 • Lerarenopleiding Geschiedenis
 • Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
 • Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing
 • Lerarenopleiding Natuurkunde
 • Lerarenopleiding Nederlands
 • Lerarenopleiding Scheikunde
 • Lerarenopleiding Wiskunde

Begeleiding bij je individuele studiekeuze en -route

Samen met de vakopleidingen, dus de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) of een van de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs maakt het Teachers College afspraken, zodat jouw persoonlijke leerdoelen en -paden gerealiseerd kunnen worden. Je ontwikkelt je in de Craftsman Fase tot een zelfstandige creatieve (vak)leraar die met al zijn verworven vaardigheden klaar is om invulling te geven aan het onderwijs van de 21e eeuw.

Afstuderen: twee bachelordiploma's iets voor jou?

Je loopt in het laatste jaar van je opleiding zelfstandig stage in het basis- of voortgezet onderwijs, je richt je op een afstudeeropdrachten en je rondt, afhankelijk van je gekozen studierichting, landelijke kennistoetsen met een voldoende af (voor leraar basisonderwijs zijn dat toetsen taal en rekenen, voor leraren voortgezet onderwijs is dit vakafhankelijk), voordat je je diploma in ontvangst mag nemen.

Na het afronden van het Teachers College heb je in elk geval één hbo-bachelordiploma op zak voor leraar basis- óf voortgezet onderwijs in een schoolvak. Je ontvangt het diploma Bachelor of Education, met apart certificaat Teachers College. Maar je kunt ook twee diploma’s halen door te kiezen voor basis- én voortgezet onderwijs, al dien je dan wel rekening te houden met extra studieduur.