Teachers College

Freshman Fase

Hoe ziet in het eerste anderhalve jaar van het Teachers College het breed opgezette programma van de Freshman Fase eruit? Welke werkvormen zijn er?

Freshman FaseHet eerste anderhalve jaar van het Teachers College noemen we de Freshman Fase. Je ontwikkelt je via de diverse overkoepelende thema’s (dit noemen we zelf 'big ideas'). Vakliteratuur, excursies en openbare guest lectures vormen je bronnen en in basis- en middelbare scholen ga je op zoek naar hoe je datgene wat je hebt gehoord, geleerd en ontdekt in het onderwijs een plek kunt geven. Coaches van het Teachers College en de coaches op de scholen begeleiden je hierbij.

Elke twee weken bereid je je voor op het verhaal van een gastdocent (guest lecture) dat je voorbereidt op een overkoepelend thema. Je discussieert hierover met medestudenten en met schoolopleiders. Aan het thema is ook een professional challenge gelinkt: daarbij werk je samen aan een onderzoeksvraag van een student, een school of de gemeente. Daarnaast houd je je op de hoogte van het nieuws via reading the news en bezoek je kunstevenementen en culturele instellingen. Bij alles wat je doet en leert, houd je het perspectief van de jeugd goed in je achterhoofd en vraag je je af hoe je dit straks verbindt met het basisonderwijs en/of het voortgezet onderwijs.

Aandachtsgebieden binnen de Freshman Fase

Je werkt in blokken aan een overkoepelend thema waaromheen alle vakgebieden een plek krijgen. In groepjes werk je samen aan een professional challenge, dat daaraan gelinkt is, en formuleer je je eigen onderzoeksvraag, bijvoorbeeld hoe je werkt aan een veilige leersituatie of een betere leerling-leraarrelatie of je gaat aan de slag met een vraag van een school of een gemeente. Vanuit dit concept verdiep je je in diverse vakgebieden.

Sciences

SciencesBinnen het overkoepelende thema Sciences werk je aan verschillende vragen op het gebied van exacte wetenschappen en techniek. Je verdiept je bijvoorbeeld in het eerste semester van het Teachers College in zintuigelijke waarneming en in de geschiedenis en grondslagen van de techniek.

Social Sciences

Social SciencesJe gaat aan de slag met actuele vraagstukken rondom duurzaamheid, rijk en arm, ongelijkheid en globalisering. Je verdiept je in de vraag hoe we meer verbinding in onze veelzijdige samenleving kunnen realiseren.

Languages

LanguagesTweetalig en vroeg vreemdetalenonderwijs zijn belangrijke thema’s in het onderwijs. Naast Engels kies je een tweede vreemde taal en je oefent met een taalmaatje. Onze focus op taaldiversiteit en culturele verschillen draagt bij aan jouw wereldburgerschap.

Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe één thema in boekverfilming, jeugdliteratuur en poëzie tot uiting komt. Daarnaast bereid je je zelf voor door de actualiteit goed te volgen. Je presenteert inzichten aan medestudenten en coaches en je bekwaamt je in het houden van een dialoog.

Art-based Learning

Art-basedJe doet als ‘Freshman’ inzichten op in hoe je kunst en cultuur als leermiddel kunt inzetten. Je maakt bijvoorbeeld samen een documentaire: Wat is een waardevolle documentaire en hoe past dit in het onderwijs? Is de leerkracht ook een filmmaker? Ook verdiep je je in muziek en toneel. Kortom, hoe kun je jouw visie, verhaal of boodschap via kunst aan leerlingen communiceren op een manier dat zij er zelf over leren nadenken?

Cultural Awareness

Cultural AwarenessWat is de rol van cultureel erfgoed in het onderwijs? Waarom belandt het ene object in een museum en zetten we het andere bij het vuilnis? Cultureel erfgoed vertelt ons iets over het verleden, maar ook over hoe wij daar nu naar kijken en dus over het heden. Je selecteert bijvoorbeeld zelf een object en leert hoe je anderen ervan overtuigt dat het belangrijk is dat het behouden blijft.

Digital Education

DigitalJe leert meer over digitale geletterdheid, welke vaardigheden er nodig zijn en je vormt je ideeën over hoe het digitale onderwijs er over 5 jaar uitziet. Je denkt bijvoorbeeld na over de rol die digitalisering inneemt in de klas. Dit doe je samen met studenten en docenten, want met z’n allen vorm je één learning community: offline én online, met je Zwolse groep en die op afstand in Almere.

Professional Skills & Identity

SkillsCommuniceren, samenwerken, kritisch denken, creativiteit, burgerschap, karaktervorming en ethisch ondernemerschap. Dit zijn kenmerken van brede professionalisering waaraan je gaat werken. Jouw persoonlijke leerdoelen en -vragen nemen we daarbij als uitgangspunt.

Pedagogiek & Didactiek

PedagogyJe leert hoe je omgaat met kinderen en hoe je les kunt geven. Hoe stimuleer je leerlingen om kennis en vaardigheden op te doen die voor hen later relevant en betekenisvol zijn als je straks voor de klas staat en hoe verhoud je je als leraar tot de leefwereld van een kind of van een jongere?

Hoe ziet het rooster op het Teachers College eruit?

We werken in blokken van twee weken: de eerste week maak je kennis met een thema (we noemen dat een 'big idea'), zoals literatuur voor kinderen en jongvolwassenen, zintuigelijke waarneming of informeel leren. De week erna verwerk en ontdek je. Hieromheen krijgen alle activiteiten een plek, we noemen dit vakintegratie. Je woont met Flevolandstudenten guest lectures bij, bezoekt bijvoorbeeld een filmfestival of volgt een filmworkshop.

Daarbij werk je de ene week vooral offline op Windesheim en de andere week online (bijvoorbeeld via online courses). Je brengt ook een aantal weken echt buiten de deur door in het kader van Sciences en het werken aan outdoor education, waarbij de UNESCO-doelstellingen centraal staan. Ter voorbereiding op je latere keuze in de Craftsman Fase werk je als 'Freshman' ook al gericht aan Pabovakken en vakken uit het voortgezet onderwijs, zodat je hier in de Freshman Fase al kennis mee maakt en na 1,5 jaar een goede keuze kunt maken.

Voorbeeld blokschema per twee weken
Ma. Studietijd
Werken aan eigen leerdoelen en -paden
Werken aan professional challenge
Ma.

Dutch
Group coaching
Werken aan professional challenge

Di.

Practice @School basisonderwijs

Di. Practice @School basisonderwijs
Wo.

Guest lecture (bv. spreker Naturalis-museum)
Forumdialoog n.a.v. guest lecture
Werken aan persoonlijke ontwikkeling
Werken aan pedagogiek en didactiek
Digital Education

Wo. 

Professional Skills & Identity

Do.

Practice @School voortgezet onderwijs

Do. Practice @School voortgezet onderwijs
Vr.

English
Werken met taalmaatje
Cultural Awareness
Art-based Learning

Vr.

English
Cultural Awareness
Art-based Learning

 

Practice @School heeft betrekking op de leerervaringen die je opdoet in het basis- en voortgezet onderwijs.

Lees meer over Practice @School

Student Teachers College help bij pcBindend studieadvies

Als student bij Windesheim krijg je aan het eind van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je ‒ door de hieraan verbonden afwijzing ‒ niet verder met je opleiding.

Moeite met taal en/of rekenen?

Taal en rekenen zijn belangrijke vaardigheden voor een leraar. Daarom maak je daarnaast aan het eind van het eerste jaar van het Teachers College een Citotoets rekenen (WisCAT) en leg je een basiskennistoets taal af. Die moet je met een voldoende afronden. Heb je moeite met taal en rekenen, dan kun je voor de start van je hbo-opleiding nog summercourses rekenen en/of taal (Nederlands en Engels) volgen. Bovendien kun je in het eerste jaar op onze ondersteuning rekenen als dat onverhoopt nodig mocht blijken.