Header verpleegkunde

Inhoud opleiding

Wil je de zorg van morgen inrichten? Combineer theorie én praktijk en leer hoe je persoonsgerichte zorg in complexe situaties biedt, onderzoek doet en verpleegkundig leiderschap inzet.

Studieprogramma Verpleegkunde: drie leerlijnen

Het studieprogramma van de opleiding is opgebouwd uit drie leerlijnen die in alle jaren van de opleiding in meer of mindere mate terugkomen:

1. Verpleegkundig proces

Je wordt opgeleid tot verpleegkundige en zal het verpleegkundig proces in al zijn facetten moeten leren uitvoeren. Hiermee bedoelen we het denken, handelen en communiceren met en over patiënten/cliënten. De verschillende lessen binnen deze leerlijn zijn Technische Vaardigheden (denk aan bloeddruk meten, infusen prikken en medicatie toedienen), Communicatieve Vaardigheden (denk aan omgaan met agressie, een opname gesprek voeren) en Klinisch Redeneren (bijvoorbeeld systematisch inschatten welke patiëntproblemen er spelen). Deze lessen worden steeds verder geïntegreerd aangeboden door persoon of situatie centraal te stellen, waarbij de complexiteit steeds verder toeneemt.

2. Kennis

Om het verpleegkundig proces goed uit te kunnen voeren heb je ondersteunende kennis nodig van bijvoorbeeld gedragswetenschappen of medische kennis, recht, verpleegkunde theorie en organisatiekunde.

3. Verpleegkundige professional

Binnen de leerlijn Verpleegkundige Professional maak je nader kennis met het beroep van de verpleegkundige. Door middel van opdrachten leer je de beroepsgroep en je opleiding beter kennen. Je leert je eigen kwaliteiten en valkuilen in relatie tot het beroep, de opleiding en de professionele ontwikkeling kennen. Kennismaking met het beroep van Verpleegkundige staat dus centraal.

Missie VerpleegkundeTheorie toepassen in de praktijk

Verpleegkunde is een beroepsgerichte opleiding. Dat betekent dat je theorie altijd leert toepassen in relatie tot en in de praktijk. Theorie wordt aangeboden op verschillende manieren: via kennisclips, filmpjes en digitaal materiaal, literatuuronderzoek met de laatste inzichten in (Engelstalige) artikelen of gegeven door docenten tijdens colleges. Tijdens elk blok pas je je nieuwe kennis direct toe in praktijkopdrachten. Deze ontwikkelen we samen met mensen uit het werkveld. Zo weet jij zeker dat je die kennis, vaardigheden en beroepshouding aanleert die je straks nodig hebt in de praktijk.

Lees meer over de praktijk in de opleiding

Drie profielen

Om persoonsgerichte zorg in complexe situaties te kunnen blijven organiseren, is het nodig dat verpleegkundigen daarbinnen handelen, leiderschap tonen en innoveren. Verpleegkundestudenten kunnen daarom met ingang van studiejaar 2018-2019 in het vierde jaar meer nadruk leggen op een van deze drie profielen. De profielen onderscheiden zich op hoofdlijnen tussen micro-, meso- en macroniveau en blijven met elkaar verbonden door de centrale begrippen persoonsgericht en complex.

Lees meer over het tweede jaar en verder

Zeven beroepsrollen

Het werk van een verpleegkundige kenmerkt zich door zeven rollen. Deze beroepsrollen komen in de opleiding allemaal aan bod.

1. Zorgverlener

Dit is de kern van het beroep verpleegkundige. In deze rol gaat het om vakinhoudelijk handelen, leer je vaststellen wat er aan de hand is met een zorgvrager en voer je de zorg uit.

2. Communicator

In deze rol staan luister- en gespreksvaardigheden centraal. Deze rol is van belang ter ondersteuning van de andere beroepsrollen.

3. Samenwerkingspartner

In de eerste plaats werk je samen met zorgvragers en hun naasten, maar ook met andere verpleegkundigen en zorgverleners moet je in de zorgketen samenwerken.

4. Reflectieve professional

In deze rol gaat het erom dat je afwegingen maakt in je zorgverlening, op basis van de laatste inzichten, de professionele ervaring van jezelf en je collega’s en de wens en voorkeur van de zorgvrager in diens omgeving.

5. Gezondheidsbevorderaar

Hierbij is het belangrijk dat je weet welke preventiemogelijkheden er zijn en mensen (zowel individuen als groepen in de samenleving) helpt om gezond te worden/ blijven.

6. Organisator

De zorgverlening vraagt om coördinatie en afstemming.

7. Professional en kwaliteitsbevorderaar

In deze rol ga je uit van steeds veranderend beroepsmatig handelen en hoe je daarmee goede zorg kunt blijven bieden.

Onderzoekend vermogen

Het aanleren van een onderzoekend vermogen is een belangrijk onderdeel van elke hbo-opleiding. Van elke hbo’er wordt verwacht dat hij of zij in de beroepspraktijk situaties goed kan analyseren, goede en deskundige afwegingen kan maken waarin de wens en voorkeur van de zorgvrager is opgenomen; en met verbetervoorstellen komt die goed zijn onderbouwd en deze ook in de praktijk van zorgverlening kan invoeren. Ook is het belangrijk dat jij als verpleegkundige echt kan vaststellen of de zorg daadwerkelijk verbeterd is.

Verpleegkunde vraagt een brede kennis basis

Verpleegkunde is een praktijkgerichte opleiding. Maar je haalt ook theorie uit boeken, leest de laatste inzichten in (Engelstalige) artikelen en luistert tijdens colleges naar docenten. Zo heb je bijvoorbeeld ook een vak als Verpleegkundig rekenen. Als hbo-verpleegkundige moet je namelijk straks ook medicijnen in de juist dosering klaar kunnen zetten. Je mag je daarbij niet laten afleiden, maar ook geen fouten maken. Daarom krijg je in het eerste jaar het vak verpleegkundig rekenen. De rekentoets die je na afloop krijgt moet je foutloos maken, maar als je het niet haalt dan volgt zoals bij elke toets een herkansing.

Studiebegeleiding

Vanaf dag één krijg je begeleiding van een studiebegeleider (SB’er) en tijdens de lessen in de leerlijn Verpleegkundige Professional. Je hebt regelmatig overleg met je SB’er en met je medestudenten om ervaringen en gedachten met betrekking tot je studie en het beroep van verpleegkundige uit te wisselen. Je studiebegeleider ondersteunt je bij het studeren en het maken van keuzes en bij het schrijven van je persoonlijk leerdoelen. Je beschrijft dan je sterke punten, wat je in de toekomst wilt bereiken en welke kennis en eigenschappen je daarvoor nog moet ontwikkelen.

Naar het buitenland

Om je grenzen te verleggen, kun je ervoor kiezen om een deel van je studie in het buitenland te volgen. De opleiding Verpleegkunde heeft goede contacten met hogescholen in Europa, o.a. in Finland, Portugal, Spanje, Zweden, Noorwegen, België, Italië en Litouwen. Je kunt daar, binnen een Engelstalig programma, op school of in de praktijk een gedeelte van je opleiding volgen. Ook zijn er mogelijkheden om in het kader van ontwikkelingssamenwerking als student verpleegkunde mee te werken aan projecten in bijvoorbeeld Uganda, Vietnam, Zambia, Bali, Suriname, Zuid Afrika en Gambia.

Hilda ging naar Gambia en kan het je zeker aanraden.
Lees haar verhaal

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse hebt gehaald. 

Harmen volgde het Honours Programme Social Innovation. Nieuwsgierig naar zijn ervaringen? Bekijk dan het filmpje.

Al een relevante werkplek? Kies dan voor de flexibele deeltijdopleiding

Heb je een mbo-diploma Verpleegkunde niveau 4 en een relevante werkplek? Dan kun je ook kiezen voor de flexibele deeltijdopleiding Verpleegkunde. Je combineert dan je studie met je werk en past direct in de praktijk toe wat je in theorie hebt geleerd.

Bij de flexibele deeltijdopleiding bepaal je zelf welke leeractiviteiten je inzet en voor welke vorm van toetsing je kiest. Zo heb je zelf de regie over je opleidingstraject en sluiten wij aan bij de wensen van de arbeidsmarkt.

Borging Kwaliteit

De opleiding heeft een Werkveld Advies Commissie die ervoor zorgt dat er een goede samenhang is tussen de praktijk en de opleiding. In deze commissie zitten diverse mensen die een functie hebben in de gezondheidszorg. Ook als student heb je hierin een stem: middels de Opleidingscommissie kun jij meedenken over de opleiding Verpleegkunde. De Opleidingscommissie heeft een formele status en onder andere instemmingsrecht. Daarnaast heeft de opleiding sinds 2018 een Studenten Advies Raad. Deze raad heeft geen formele status, maar kan gezien worden als een studievereniging in oprichting en geeft (on)gevraagd advies aan de opleiding, studenten en het werkveld.

Wij bieden de opleiding Verpleegkunde ook aan in Almere.