Volwassenen in stad met tekst: geloof

Na de opleiding

Je bent nu hbo-theoloog. Wat dacht je van een baan bij een kerkgenootschap als predikant of pastoraal werker? Er is meer.

Twee vrouwen in gesprekEen baan als geestelijk verzorger in een verzorgings- of verpleeghuis behoort ook tot de mogelijkheden.

Toekomstperspectief

Diverse kerkgenootschappen erkennen de hbo-theoloog als een volwaardige professional die, na een korte aanvullende kerkelijke opleiding of minor, volwaardig kan werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger. De opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk is erkend door de PKN, het Leger des Heils, Molukse kerken en Baptisten. Ook is er een tendens merkbaar naar zelfstandig werkende pastorale werkers.

Verder studeren?

Met je hbo-diploma kun je een masteropleiding volgen aan een universiteit, bijvoorbeeld Theologie. In het tweede deel van de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk kun je in plaats van een minor ook een premaster volgen. Je kunt dan in veel gevallen na het afstuderen direct doorstromen naar een universitaire master aan de VU of de PThU. Je hoeft dan geen extra schakelprogramma te volgen.

Master Leraar Godsdienst

Met je hbo-diploma op zak kun je ook doorstromen naar de hbo-master Leraar Godsdienst van Windesheim. Hiermee kun je je specialiseren in de geestelijke verzorging op masterniveau met een extra educatieve aanvulling.

Lees meer over de Master Leraar Godsdienst

Zij-instroomtraject

Heb je bij Windesheim of de Christelijke Hogeschool Ede de hbo-opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk (GPW) afgerond en wil je jouw tweedegraads bevoegdheid voor godsdienstleraar (GL) erbij halen? Of andersom: heb je bij Windesheim of de Christelijke Hogeschool Ede de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing (GL) afgerond en wil je jouw bevoegdheid tot godsdienst-pastoraal werker erbij halen, dan kunnen wij dat aanbieden via een zij-instroomtraject van één studiejaar (rond de 60 studiepunten).

Je moet uitgaan van onderwijsmodules op het gebied van de beroepscompetenties en een verzwaard stagetraject, omdat je juist in de praktijk de competenties zult moeten oefenen en verwerven.

Wanneer je als kerkelijk werker geregistreerd wilt worden bij de PKN, dan zijn er andere eisen. Zo zul je in minimaal twee PKN-gemeenten stage moeten lopen. In dat geval garanderen we niet dat je de opleiding in één jaar kunt afronden.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.