Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Ik voel een missie om het belang van bewegen met passie over te brengen

Daisy Nieuwenhuijzen afgestudeerd, Logopedie
Banner image

Daisy Nieuwenhuijzen (Logopedie) is een van de genomineerde studenten in de verkiezingen van 2023. Ze deed indrukwekkend onderzoek waarbij ze, door vragen te stellen over een simpele gewoonte, met vernieuwende inzichten een bijdrage heeft geleverd aan de standaard behandelwijze van cliënten in de wereld van logopedie. De innovatie kan daadwerkelijk een grote verandering teweeg brengen en is tot in detail uitgewerkt. Het onderzoek betrok heel Nederland en werkte nauw samen met Idealogo, uitgever van de veelgebruikte Suus & Luuk-boeken in de logopedie. Als klap op de vuurpijl won zij met haar project de Logopedie Innovatieprijs 2023(opent in nieuw tabblad), uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

De start

Ik wilde na mijn carrière in de communicatie meer rechtstreeks voor mensen betekenen, en in het bijzonder voor kinderen. Die wens gaf ik invulling met de opleiding Logopedie, die ik begin 2023 afrondde met deze Comakership. Voor mijn afstuderen wilde ik iets met logopedie en bewegen doen en heb daar zelf een praktijk bij gezocht die de brug slaat tussen kinderfysiotherapie en logopedie. Zo kwam ik uit bij KennemerFysio / KennemerLogo en werden twee kinderfysiotherapeuten mijn opdrachtgevers.

Afstuderen met een missie

Als onderzoeker in dit traject heb ik gekozen voor toegepaste beweging binnen de logopedische setting, omdat gezondheid en beweging voor mij belangrijke en vanzelfsprekende pijlers zijn in het dagelijks leven. Ik voel een missie om het belang van bewegen met passie over te brengen en dit waar mogelijk te vervlechten met het logopedisch handelen. In het derde leerjaar mocht ik samen met drie medestudenten al onderzoek doen naar de toegevoegde waarde van beweging tijdens de logopedische behandeling. De uitkomst hiervan verbond mij nog meer met dit onderwerp. Met deze Comakership kon ik daarop voortborduren. Ik deed literatuuronderzoek, veldonderzoek, ik stelde een focusgroep samen en deed actieonderzoek. Ik maakte daarbij een pilotpakket met materiaal en ideeën waarmee ik mijn werk kon uittesten.

De pilot en de toekomst

Voor de pilot heb ik ingezet op oefeningen en ideeën die aansluiten bij de werkboeken van Suus & Luuk, behandelmateriaal dat door veel logopedisten wordt gebruikt. Alle deelnemers die gewerkt hebben met het toepassen van beweegideeën, waren positief over hun ervaringen met het bewegen in de pilot. Het doet de vraag rijzen of we het aandurven om binnen de logopedie gezamenlijk afscheid te nemen van het ‘aan tafel zitten’ als norm. Voor mij is nu vooral de doelstelling om zelf creatief te blijven met het toepassen van beweging en daarin steeds weer vernieuwen om het voor iedereen leuk en uitdagend te houden. Daarnaast ben ik met Idealogo in gesprek over mogelijkheden voor materialen of bijscholing, geïnspireerd op de pilot van mijn onderzoek.

Netwerken

Door samenwerkingen te zoeken in jouw vakgebied, kun je veel meer bereiken dan alleen. Zelf heb ik Idealogo benaderd en via LinkedIn een oproep gedaan om geïnteresseerden voor mijn pilot te bereiken. Het enthousiasme dat los kwam bij de deelnemers en hun cliënten is iets waar ik erg trots op ben. En naast dat het natuurlijk al een grote eer was om de titel Beste product Health van Windesheim te mogen ontvangen, viel mijn werk ook op in de branche. Hiermee won ik de Logopedie Innovatieprijs 2023 van de NVLF. Ik raad afstuderende studenten aan om een onderwerp te kiezen waar je écht enthousiast van wordt. Denk in mogelijkheden. Betrek deskundigen die je kunnen helpen op verschillende vlakken.

Met in gedachten ‘jong geleerd is oud gedaan’, sluit ik graag af zoals Mirka Janssen, Lector 'Bewegen in en om school' aan de Hogeschool van Amsterdam, vorig jaar haar lectorale rede besloot: We moeten ervoor zorgen dat bewegen het nieuwe normaal wordt en niet als bijzaak wordt gezien.

Daisy staat voor een groep te presenteren met een microfoon in haar hand

Uitleg Comakerships

Als praktijkgerichte hogeschool bekijkt Windesheim in Almere elk jaar welke Comakerships op het gebied van onderzoek, product of rapport een diepe indruk hebben gemaakt. Van de ruim 2.000 projecten die in studiejaar 2022/2023 zijn opgeleverd, was Daisy een van de genomineerden.

Opdrachten

Comakerships zijn anders dan andere projecten, omdat studenten binnen enkele maanden een dienst of product opleveren. Zo komen theorie en praktijk écht samen. Heeft jouw bedrijf een interessante opdracht? Bekijk hier wat voor soort opdrachten onze studenten zoeken.