Mensen die buiten op het gras zitten

Docent aan het woord: Joke Bruinsma-de Beer

Joke Bruinsma-de Beer vertelt waar zij als docent warm voor loopt.

De vakken waarbij mijn hart ligt zijn pastorale/levensbeschouwelijke begeleiding en gender en religie. Pastorale/levensbeschouwelijke begeleiding is de kern van wat onze studenten Godsdienst-Pastoraal Werk doen in de praktijk. Ik vind het ongelooflijk inspirerend om daarmee bezig te zijn. Ik zie de ontwikkeling bij de studenten en aan het eind van de opleiding kunnen ze het vak in.

Gender en religie is voor de meeste studenten een spannend vak, waarbinnen hun eigen veronderstellingen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid gaan schuiven en veranderen. Waarom dit vak zo belangrijk is? Omdat het als een voorbeeld dient voor alle andere veronderstellingen die mede bepaalt zijn in onze cultuur door religie. Ik loop er warm voor om studenten dat te laten ervaren.

Joke Bruinsma-de Beer,
Docent Godsdienst-Pastoraal Werk