Inhoud opleiding

Je start met een verkennend onderwijsprogramma. Je specialiseert of verbreedt je, afhankelijk van de richting en de modules die je daarna kiest.

Regie over je opleidingstraject

De deeltijdopleiding HBO-ICT is flexibel ingericht. Dit betekent dat we bij de start van je studie samen in kaart brengen in welke ICT-richting je je gaat specialiseren na de eerste module. We kijken welke (keuze)modules hier het beste op aansluiten. Het is ook mogelijk om verderop in je studie een module van een andere richting of opleiding te volgen als je je blik juist wilt verbreden. Ook kijken we waar je eventueel kunt versnellen. Zo houden we rekening met wat jij als professional aan kennis en ervaring meebrengt en heb je zelf de regie over je opleidingstraject.

Gezamenlijke start

Je start je opleiding met de gezamenlijke module ‘Bedrijfsprocessen en dynamische webapplicaties'. Hiermee leg je een stevig fundament voor je opleiding. Je werkt een half jaar in groepsverband aan een project waarin je op basis van onderzoek en analyse een ontwerp maakt voor een applicatie die je vervolgens gaat bouwen en testen. Je brengt de infrastructuur en relevante security-aspecten in kaart, maar ook de wensen van het bedrijf. Je krijgt procesbegeleiding, coaching en volgt workshops en colleges die het project ondersteunen. Ook is er aandacht voor professionele communicatie en ontwikkeling. Je sluit het eerste jaar af met een module waarin je, in een multidisciplinair ICT-team - werkt aan het vormgeven van veranderende bedrijfsconcepten. Je start met het verkennen van het uitstroomprofiel van jouw keuze:

Business IT & Management
Software Engineering
Infrastructure Design & Security

Specialiseren of verbreden

In het tweede jaar volg je de modules van jouw uitstroomprofiel. Alle uitstroomprofielen bieden meerdere modules aan. Je kunt meestal zelf kiezen welke modules je volgt. Soms is een bepaalde volgorde noodzakelijk voor een specialisatie. Je wordt bij je keuzes geholpen door jouw studentbegeleider. Samen stippelen we een leerroute uit die het beste past bij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Leren met leeruitkomsten

Voor elke module zijn leeruitkomsten beschreven. Je kunt leeruitkomsten ook aantonen door werkervaring of eerder gevolgd onderwijs te laten toetsen. Zo kun je op verschillende manieren toewerken naar het behalen van je diploma.

Waarom HBO-ICT bij Windesheim?

Persoonlijke ontwikkeling

In de opleiding HBO-ICT doe je niet alleen vakinhoudelijke kennis op. Je besteedt ook aandacht aan ethiek, je persoonlijk handelen, reflectie en communicatie. Je wordt daarnaast gestimuleerd om je kennis te verbreden door multidisciplinaire projecten te volgen of te gaan studeren in het buitenland.

Opdrachten uit de beroepspraktijk

In de modules staat het werken aan beroepsopdrachten centraal. Dat doe je veelal met medestudenten die in de praktijk in verschillende functies werkzaam zijn. Waar mogelijk werk je aan beroepsopdrachten uit de organisatie waarbinnen je zelf werkzaam bent. Tijdens de lessen wissel je praktijkervaringen uit, waardoor jij en jouw medestudenten van elkaar leren. Zo kun je je spiegelen aan gelijkgestemde professionals en neem je tegelijkertijd een kijkje buiten jouw eigen werkveld. 

Studentbegeleiding

Studentbegeleiding is een vast onderdeel van de opleiding. Je leert bijvoorbeeld effectief studeren en samenwerken. Ook werk je aan jouw persoonlijke professionele ontwikkeling. Studentbegeleiding is altijd in kleine groepjes, onder begeleiding van een docent.

Enthousiast docententeam

Onze docenten zijn enthousiast, ervaren en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de ICT. Sommige docenten zijn naast hun baan in het onderwijs, ook heel actief in het werkveld. Daarnaast combineren sommige docenten hun functie bij de opleiding met onderzoeksactiviteiten bij het kenniscentrum Technologie.

Borging kwaliteit

De opleiding heeft een werkveldadviescommissie die ervoor zorgt dat er een goede samenhang is tussen de praktijk en de opleiding. In deze commissie zitten diverse mensen die een ICT-functie hebben.

Getuigschrift en titel

Wanneer je deze bachelor hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Science voeren.