Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Met kleine stapjes kun je heel ver komen

Joeri Loozeman afgestudeerd, leergang Circulair Bouwen
Banner image

Ontwerper Joeri Loozeman (31) was een van de eerste deelnemers aan de Leergang Circulair Bouwen. Tijdens zeven interactieve bijeenkomsten in het najaar van 2023 ontdekte hij welke stappen hij kan nemen om aan te sluiten op de transitie naar de circulaire economie. “Ik zie het als een verplichting naar onze klanten om de juiste kennis op te halen.”

"Samen met Marten Jansen run ik het ontwerpbureau Marten. Terwijl Marten zich voornamelijk bezighoudt met ontwerpen voor zakelijke opdrachtgevers, richt ik me op particulieren. We hebben de ambitie om in 2050 circulair te bouwen, een doel dat nu al zichtbaar is in regels en voorschriften, en ook klanten vragen ernaar. Hoe maak ik mijn huis klimaatadaptief? Hoe ga ik verantwoord om met materialen? Dit is voor ons het moment om aan te haken bij de circulaire economie."

"Bernita van Dijk, netwerkregisseur van de sectortafel Bouw & Infra Regio Zwolle, wees mij op de Leergang Circulair Bouwen. Voor mij en de hele sector is circulair bouwen een nieuwe wereld. Ik zie het als onze plicht naar klanten toe om de juiste kennis op te doen. Kreten en termen zijn er genoeg, maar het gaat mij om de inhoud erachter."

Interactieve bijeenkomsten en kennisdeling

"Tussen 11 september en 27 november heb ik samen met andere deelnemers, waaronder Gerben Heering, zeven interactieve bijeenkomsten bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomsten deelden verschillende experts hun ervaringen. We verdiepten ons in wet- en regelgeving, bekeken praktijkvoorbeelden met verdienmodellen, en leerden over veranderende bouwprocessen en ketensamenwerkingen."

"Een van de sprekers die indruk op mij heeft gemaakt, is Cor van Dijken. Hij liet ons zien dat veel bronnen uitgeput raken, maar gelukkig zijn er duurzame alternatieven. Zo kun je vlas gebruiken om natuurlijk isolatiemateriaal te maken. De Leergang Circulair Bouwen heeft mijn blik verbreed."

Actiepunten voor de toekomst

"Bij elke bijeenkomst heb ik aantekeningen gemaakt, inclusief actiepunten. De transitie naar een circulaire economie raakt de hele wereld. Op sommige krachten hebben wij als ontwerpbureau geen invloed, maar gelukkig zijn er ook zaken waar wij wel mee aan de slag kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van het materialenpaspoort van een woning of het doorrekenen van het effect op het milieu van een alternatief bouwmateriaal."

"Samen met bouwpartner Mensink Bouwbedrijf willen Marten en ik in de toekomst een pilot doen met een zo circulair mogelijk gebouw. Honderd procent circulair bouwen is voorlopig niet haalbaar, maar ik ben wel heel benieuwd hoe ver we komen als we voor het maximaal haalbare op dit moment gaan. Ketensamenwerking zal daarbij essentieel worden. De sloper is in de toekomst eerst aan zet, daarna de ontwerper, en als laatste de bouwer."

"De Leergang Circulair Bouwen is volgens mij een aanrader voor alle ontwerpers en bouwers. Het is belangrijk om op tijd voor te sorteren op de transitie naar circulair bouwen. Wij hoeven geen kartrekker te zijn, ook niet het beste kindje van de klas. Het gaat erom dat we op tijd aanhaken en leren. Dat heb ik gedaan door deze leergang te volgen."

"Ik ben voorlopig nog niet uitgeleerd. Stel dat er een leergang over circulair ontwerpen zou komen, dan meld ik me zeker aan. Of een leergang over ketensamenwerking. Maar uiteindelijk leer je het meest door aan de slag te gaan. Gewoon doen. Met kleine stapjes kun je heel ver komen."

Geïnteresseerd? De leergang Circulair Bouwen is te volgen in Zwolle.