Na je opleiding

Na afloop van de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk kun je gaan werken of verder studeren. Voor beide opties zijn veel mogelijkheden.

Waar kun je gaan werken?

Je kunt aan de slag in het binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld in:

  • de geestelijke gezondheidszorg
  • de kerk
  • een missionair project
  • als zelfstandig ondernemer

Je toekomstige baan

Het contact met mensen speelt een grote rol. Je kunt aan de slag in uiteenlopende functies.

Pastoraal werker in de kerk

Je helpt en adviseert mensen die zich geestelijk in een moeilijke situatie bevinden. Je bezoekt ook zieken en organiseert activiteiten voor jongeren.

Missionair diaconale projecten

Je zoekt daklozen op straat op, je bent gastvrouw/gastheer voor mensen die een luisterend oor nodig hebben of je start met anderen een missionaire leefgemeenschap.

Ritueel begeleider

Je begeleidt mensen bij rituelen rondom geboorte, huwelijk en overlijden.

Adviseur op het gebied van vragen over identiteit en religie

Je begeleidt organisaties in hun zoektocht naar identiteit en hoe ze dat kunnen vormgeven.

Geestelijk verzorger in de zorg

Je houdt je bezig met de levensbeschouwelijke begeleiding van bewoners van tehuizen.

Voorganger in een baptisten- of evangelische gemeente

Je gaat voor in diensten, je voert pastorale gesprekken en je geeft leiding aan de gemeente.

Verder studeren?

Met je hbo-diploma op zak kun je een masteropleiding volgen aan een universiteit, bijvoorbeeld Theologie. In het tweede deel van de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk kun je in plaats van een minor ook een premaster volgen. Je kunt dan in veel gevallen na het afstuderen direct doorstromen naar een universitaire master aan de VU of de PThU. Je hoeft dan geen extra schakelprogramma te volgen.

Master Leraar Godsdienst
Met je hbo-diploma op zak kun je ook doorstromen naar de hbo-master Leraar Godsdienst van Windesheim. Hiermee kun je je specialiseren in de geestelijke verzorging op masterniveau met een extra educatieve aanvulling.

Lees meer over de master Leraar Godsdienst