Inhoud opleiding

Geloof, cultuur en samenleving zijn kernwoorden in de opleiding. Je krijgt een brede basiskennis van theologie. Wat leer je nog meer?

 

Je leert met mensen werken en wat je voor ze kunt betekenen. Je onderzoekt daarbij de relatie tussen mens en cultuur, samenleving, geloof en zingeving. We gaan in op rituelen in de samenleving en de veelkleurigheid van levensbeschouwelijke en religieuze groepen en verschijnselen. Ook ethiek en filosofie komen aan bod.

Je leert natuurlijk ook hoe je pastorale gesprekken kunt voeren over levensbeschouwelijke thema’s. Goed kunnen luisteren en kijken naar mensen is daarbij belangrijk. Deze vaardigheden leren we je. Je leert ook kritisch naar jezelf kijken.

Je volgt colleges, bestudeert literatuur, bezoekt plaatsen waar religie en zingevingsvraagstukken zich afspelen en maakt kennis met de diversiteit aan praktijkplekken.  

Midden in een plurale samenleving
Wij staan midden in een plurale samenlevingen hechten veel belang aan normen en waarden die samenleven bevorderen, zoals respect voor elkaar en elkaars mening. Deze normen en waarden vind je terug in het onderwijs.Wij vieren diversiteit en vragen van studenten hierin zichzelf te zijn maar niet zonder de betrokkenheid op de ander die anders is.

Theorie, praktijk en reflectie

Theorie
Je hele studie door duik je in de theorie. En dat is echt theorie met een hoofdletter T.  Jouw basiskennis wordt flink vergroot. Je leert de hele dag door, plaats en tijd maakt eigenlijk niet uit. Jouw leven is jouw studie. Want ook buiten Windesheim is er voor jou genoeg te leren en te ontdekken.
De vakken die je in de opleiding kunt verwachten zijn onder andere gericht op theologie, filosofie, godsdienstwetenschappen, ontwikkelingspsychologie en geschiedkunde.

Praktijk
Tijdens de studie is er veel ruimte voor praktijk. De praktische opdrachten door je hele studie heen en je stage kun je naar eigen wens invullen. Je organiseert bijvoorbeeld een maaltijdproject, een stille tocht of je schrijft een stuk voor een kerkelijke website.
Ook pak je projecten op samen met je medestudenten. Leerzaam, omdat je van elkaar leert. En daarnaast leer je hoe je jouw rol kan vervullen in het groepsproces.

Reflectie
De rode draad door je studie is reflectie. Je ontwikkelt jezelf, ontdekt en groeit in je  eigen spiritualiteit en je leert hoe jij je beweegt in een groep. Je stippelt je eigen route uit en leert je groeiende professionaliteit te verantwoorden naar je docent.
Je krijgt te maken met intervisie en supervisie, feedback van jouw medestudenten en van je docenten. Je krijgt de studieloopbaanbegeleiding die je nodig hebt om jouw studie succesvol af te ronden. Maar je kunt ook een beroep doen op decanen, psychologen en andere deskundigen.

Begeleiding

Je krijgt de studieloopbaanbegeleiding die je nodig hebt om jouw studie succesvol af te ronden. Maar je kunt ook een beroep doen op decanen, psychologen en andere deskundigen.

Studieopbouw

 

Leren van en met elkaar
Je hebt één dag in de week een gezamenlijke lesdag met deeltijdstudenten. Vaak hebben zij al enige tijd ervaring in de praktijk. Een mooie gelegenheid dus om van elkaar te kunnen leren. Daarnaast volg je regelmatig colleges met zowel studenten van HBO Theologie als studenten van de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing. 

Borging kwaliteit

De opleiding hbo Theologie, voorheen Godsdienst-Pastoraal Werk heeft een werkveldadviescommissie die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld.