Social Work

Student aan het woord

Dorien Bakhuis: “In dit werk moet je professioneel, creatief en flexibel zijn en je betrokken voelen bij de cliënt”

Werken met verschillende doelgroepen
Toen Dorien aan haar opleiding begon had zij nog geen idee dat ze met mensen met een beperking ging werken, al kende ze de doelgroep al wel uit haar privé-omgeving. In het eerste studiejaar koos ze voor een stage op een zorgboerderij waar verschillende doelgroepen zaten. Dorien: “Er waren cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, maar ook met psychische problemen, schulden, gedragsstoornissen etc. Op deze manier kon ik me goed oriënteren op wat ik nou precies wilde.” Eigenlijk vond Dorien de variatie van deze groep erg leuk, maar ze merkte dat ze het werken met mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking het leukst vond. 

Betrokken bij de cliënt
Social Work student met gehandicapte jongen In het tweede studiejaar ging Dorien daarom stagelopen op een woning voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en in haar stagejaar koos ze voor een stageplek bij arbeids- en activiteitencentrum de Holte. “Het is erg leuk om het verschil tussen wonen en dagbesteding te zien, de cliënten zijn thuis vaak ook anders dan wanneer zij op het werk zijn”. In haar jaarstage ondersteunde ze voornamelijk de cliënten bij hun werkzaamheden die ze zelfstandig of in groepsverband uitvoerden. “Ik zorgde ervoor dat ze een fijne dag hadden en daarnaast ook het gevoel hadden dat ze aan het werk waren en ergens aan bijdroegen. De ene dag ging dit erg goed en dan de andere keer moest je hierbij veel ondersteuning bieden. Dit doe je vooral wanneer de cliënten het moeilijk hebben door bijv. hun gedragsproblemen of autisme. Omdat de Holte ook rolstoelgebonden cliënten heeft, kwam hier trouwens ook wat meer zorg bij kijken. In dit werk moet je dus professioneel, creatief en flexibel zijn en je betrokken voelen bij de cliënt."

Meer begrip voor bepaald gedrag
Naast het begeleiden van de cliënten was Dorien ook bezig met rapporteren, verslagen maken en vergaderen. “Als eindopdracht voor mijn stage heb ik mentorschap op me genomen en heb ik alle taken die hierbij horen uitgevoerd. Dit doet normaal gesproken de persoonlijk begeleider van de cliënt”, vertelt Dorien. “In mijn stageperiodes ben ik nooit anders tegen mensen met een beperking aan gaan kijken, maar heb ik juist veel van hen geleerd. Ook ben ik bepaald gedrag  beter gaan begrijpen. Dat komt ook door de theorie die je in de opleiding krijgt. Na mijn stage-ervaringen weet ik nu dat ik het werken met cliënten die een vrij laag niveau hebben, leuker vind dan cliënten met hoog niveau. Ik vind het namelijk mooi om bij cliënten met laag niveau aan kleine bewegingen of lichaamstaal te merken dat ze je waarderen. Een glimlach of knuffel betekent dan ook veel voor mij.” 

Meer grip op de doelgroep
Na haar stage in het derde jaar was het wel weer even omschakelen om weer naar school te gaan. “De werkervaring die ik op had gedaan vond ik zo leuk en leerzaam dat ik het bijna jammer vond dat er nog een vierde jaar was. Gelukkig kan ik me door de minor ‘Licht verstandelijk beperkten' wel uitdagen om meer grip te krijgen op deze doelgroep. Ik krijg nu betere handvatten en kaders om op een goede manier om te gaan met deze doelgroep. Het is erg leerzaam en in de lessen kun je reflecteren naar wat je in je stage allemaal gedaan hebt. Ook hoor je verhalen van klasgenoten, wat de lessen wel boeiend maken. Gelukkig heb ik naast mijn schoolwerkzaamheden nog tijd over om te werken bij AAC de Holte én op een woning.” 

Mirjam Oenema, vierdejaarsstudent: ‘Het is leuk om te ervaren dat onderzoek zin heeft’

Mirjam Oenema Ik mocht tijdens mijn stage samen met andere Windesheimstudenten een onderzoek doen naar mogelijke verbeterpunten van de samenwerking binnen het Sociale Kern Team in de gemeente Dalfsen. Ik was de enige student van Social Work (SPH) in het studenten-onderzoeksteam dat verder bestond uit studenten Verpleegkunde en Toegepaste Gerontologie. Het viel me op dat we ieder vanuit een andere achtergrond redeneerden. Het idee om zorg te verlenen, te denken vanuit budgettaire mogelijkheden, levert bij hen al gauw een zorgproduct op. Bij Social Work ben je meer gewend om de grotere context van een cliënt erbij te betrekken. In feite vulden we elkaar dus mooi aan. Voor mij was het een hele leerzame ervaring en ik kan wel zeggen dat mijn kijk op de werkelijkheid is veranderd. Het leukste om te ervaren was dat ik merkte dat ons onderzoek zin heeft. Onze aanbeveling om van ieder Sociaal Kern Team een afgevaardigde op te nemen in de werkgroep van de gemeente werd overgenomen. Dat is een concrete stap naar betere samenwerking.

Vivian Demeijer, derdejaarsstudent: ‘Je leert ontzettend veel van organiseren’

Vivian DemeijerIk koos in mijn vrije ruimte voor het organiseren van een congres over (v)echtscheidingen: de Dag van het Getroffen Kind. Het onderwerp sprak mij aan omdat ik zelf ook gescheiden ouders heb en daarom weet hoe belangrijk het is om hierover te praten. De samenwerking met mijn medestudenten was top en we vormden een leuk team. We bespraken regelmatig de voortgang en gaven elkaar tips en top. Heel gezellig maar ook keihard werken! Ik vond het verhaal van Coby van der Kooi van De Kinderombudsman over kinderrechten heel interessant. En de workshop van Nick Schers inspireerde mij echt. Je leerde hoe je door tekenoefeningen met je cliënt in gesprek kunt komen. Bij het organiseren komt veel kijken en je hebt niet alles in de hand. De promotie eromheen vond ik verrassend leuk. Ik zorgde voor de flyer en de informatie op de beeldschermen. Daarnaast verzorgde ik samen met een andere student de Facebookpagina, schreef ik teksten voor de website en werkte mee aan de vormgeving daarvan. Ik heb geleerd hoe je een congres organiseert maar ook de inhoud is blijven hangen. Ik ben me wat bewuster van de rechten die een kind heeft. Die zouden meer voorop moeten staan bij een scheiding. Dat bewustzijn neem ik mee naar mijn latere werk!