Social Work

Eerste jaar

Het eerste jaar is een intensief en gevarieerd jaar waarin je kennismaakt met het beroep. Aan het einde dit jaar kies je een van de drie profielen.

Starten met een inspiratieweek

SamenwerkenDe eerste week van het eerste jaar is een inspiratieweek. Je krijgt dan praktische informatie over de opleiding en je verkent het beroep Sociaal werk en het thema dat in het eerste semester centraal staat. In die week is er ook een praktijkdag georganiseerd. Die dag staat er een inspirerende spreker uit het werkveld op het programma, gevolgd door workshops gegeven door sociaal werkers uit de praktijk. We nodigen veel verschillende organisaties uit die werken met verschillende doelgroepen, zoals jongeren, verslaafden, mensen met een beperking, et cetera. Aan het begin van het tweede semester houden we nog een keer een inspiratieweek die in het teken staat van de drie profielen.

Bekijk het eerste jaar in een schema

Kennis en vaardigheden

Tijdens een semester:  

  • Maak je kennis met het beroep sociaal werker.
  • Leer je over de geschiedenis van het sociaal werk.
  • Verdiep je je in ontwikkelingen in de samenleving met onderdelen als politicologie, sociologie en recht.
  • Maak je kennis met verschillende doelgroepen.
  • Verdiep je je in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, jongeren en volwassenen aan de hand van thema’s uit de psychologie en pedagogiek.
  • Oefen je met gesprekstechnieken.
  • Begrijp je en leer je omgaan met groepsdynamica en diversiteit van mensen.
  • Leer je groepen te begeleiden en maak je gebruik van creatieve middelen.
  • Ontwikkel je een onderzoekend vermogen.
  • Ontwikkel je een professionele houding.

Projectopdrachten: de Integrale beroepstaak

De projecten, de Integrale Beroepstaken (IBT)  in het eerste semester heten ‘Ik en de ander’ en ‘De leefwereld van de ander’. De IBT's in het tweede semester heten 'Sociale thema's in de praktijk' en 'Innovaties in de praktijk'.

Jouw ontwikkeling

Tijdens het vak Persoonlijke Professionele Ontwikkeling leer je jezelf kennen in verhouding tot het beroep. Reflecteren op elkaar en op jezelf is daarbij zeer belangrijk en komt ook vaak terug tijdens de opleiding. Net als het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. 

Studentbegeleiding

In elke fase van je studie heb je een eigen studentbegeleider: een docent die je regelmatig spreekt en die jou persoonlijk goed kent. In jaar 1 zie je je studentbegeleider en je klas meerdere malen per week. Soms gezamenlijk en soms individueel komen thema's als het starten met een studie, studievaardigheden, eventuele twijfels, profielkeuze en studievoortgang aan bod.

Kennismaking met de praktijk

In het eerste jaar maak je meteen kennis met het werken in de praktijk. Je hebt misschien door je vooropleiding al ervaring in het werkgebied van een sociaal werker, het kan ook zijn dat je nog niet weet welke richting je op wilt. In het eerste jaar oriënteer je je en zoek je wat er bij jou past. De ervaringen uit de praktijk komen terug in de Integrale Beroepstaken en ook in het vak Persoonlijke Professionele Ontwikkeling sta je stil bij je ontwikkeling als beginnende professional.

Een gemiddelde collegeweek

Tijdens een gemiddelde collegeweek heb je ongeveer 16 tot 18 uur les in de vorm van colleges, trainingen en begeleidingslessen. Daarnaast ben je ongeveer 20 uur per week bezig met online leren, projecten, stages of zelfstudie. Al met al ben je gemiddeld zo’n 40 uur per week met de studie bezig.

Kies je profiel

Aan het einde van het eerste jaar kies je een van de drie profielen:

Jeugd

Het profiel Jeugd is voor jou geschikt als je graag een rol speelt bij het opgroeien, de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen en jongeren. Je wilt jeugdigen een veilige omgeving bieden in complexe situaties en werkt daarbij graag samen met ouders en andere betrokkenen. Je begeleidt ouders bij het opvoeden en adviseert leerkrachten en anderen bij opvoedings- en ontwikkelvraagstukken. Je zorgt ervoor dat ouders weer in hun kracht komen te staan om hun kinderen te begeleiden en op te voeden. 

Welzijn en samenleving

Met het profiel Welzijn en samenleving specialiseer je je tot sociaal werker die goed is in het begeleiden van mensen met uiteenlopende vraagstukken binnen de wijk. De vragen waarmee je te maken krijgt zijn divers. Denk bijvoorbeeld aan mensen met schulden, psychische problemen, een verslaving, sociale problemen, gezinsproblemen, onveilige situaties voor kinderen of een combinatie van problemen. Je bent een meester in het verbinden van mensen en ondersteunt hen in het vinden van hun eigen veerkracht. Je bent ondernemend en stapt op mensen af. Daarnaast houd je je bezig met het versterken van het netwerk van mensen en de gemeenschap.

Zorg

Binnen het profiel Zorg specialiseer je je tot een sociaal werker die goed is in het ondersteunen van mensen die te maken met complexe problemen en/of afhankelijk zijn van hulp en begeleiding. Vaak zijn dit mensen die te maken hebben met stigma’s en voor de regie op hun leven afhankelijk van anderen zijn. Het accent ligt op intensieve en langdurige ondersteuning van individuen en groepen in de psychiatrie, verslavingszorg, ouderenzorg, specialistische jeugdhulpen de gehandicaptenzorg.

Bindend Studie Advies (BSA)

Als student bij Windesheim krijg je aan het einde van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je - door de hieraan verbonden afwijzing - niet verder met je opleiding.