Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Nieuwe onderzoeken bij Urban Care & Education

  • 20 oktober 2023
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Nieuws(opent in nieuw tabblad) / Nieuwe onderzoeken bij Urban Care & Education

Bij het lectoraat Urban Care & Education zijn twee nieuwe onderzoekers en een associate lector gestart. Ze vertellen welke nieuwe onderzoeken ze gaan starten. 

Associate lector Edith Roefs

"Vanaf de zomervakantie werk ik drie dagen per week als associate lector voor de onderzoekslijn Opleiden en werken in een grootstedelijke onderwijscontext, binnen het lectoraat Urban Care & Education. Omdat het tekort aan professionals (leraren, schoolleiders, pedagogisch medewerkers) een belangrijk en actueel probleem is in deze context, ligt hier op dit moment onze focus. In januari begon ik al – voor één dag per week – met een verkenning naar dit thema, o.a. door met veel belanghebbenden in en rond het onderwijs en de kinderopvang in Almere en Lelystad te spreken. Het doel is om te achterhalen welke deelvragen we centraal gaan stellen, zodat we samen met de praktijk kennis kunnen ontwikkelen die relevant is voor professionals en beleidsontwikkeling. Ook al is deze verkenning nog niet afgerond, er tekenen zich al wat prominente deelvragen af. Bijvoorbeeld naar een eerlijke, rechtvaardige verdeling van professionals over scholen, omdat op scholen met een complexe leerlingpopulatie de tekorten vaak groter zijn en daarmee de kansenongelijkheid toeneemt. Een andere vraag uit de praktijk is hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden en wat de impact daarvan is op de kwaliteit van onderwijs. Daarnaast zullen we ons richten op de uitdagingen en meerwaarde van het werken in een grootstedelijke onderwijscontext en de school als een aantrekkelijke werkplek, met als doel kennis op te leveren over het bevorderen van de instroom en het behoud van (onderwijs-) professionals in Almere en Lelystad. Ik heb er enorm veel zin om met collega’s in het team van Urban Care & Education en professionals uit de onderwijspraktijk met deze en andere vraagstukken aan de slag te gaan en kennis en ervaringen uit te wisselen!
Naast het onderzoek verzorg ik 1,5 dag per week onderwijs voor de Master Educational Needs, leerroute Leadership in Education."
 

Onderzoeker Irene Eegdeman

"Ik zal me voor de mensen die me nog niet kennen even voorstellen. Ik ben Irene, woon in Almere Duin en heb de afgelopen 14 jaar met veel plezier als docent anatomie, fysiologie en trainingsleer in het mbo gewerkt. Gedurende mijn tijd als mbo docent heb ik ook geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag waarom studenten uitvallen, of we uitval kunnen voorspellen en hoe we uitval dan kunnen voorkomen. De zoektocht is wat uit de hand gelopen en 2 juni 2023 heb ik mijn proefschrift getiteld Enhancing Study Succes in Dutch Vocational Education met succes mogen verdedigen. Veel antwoorden heb ik nog niet (ik weet vooral waar het níet aan ligt), maar ik heb wel een methode ontwikkeld waarmee je studentuitval met behulp van machine learning kan voorspellen. De stappen naar het voorkomen van uitval ga ik nu langzaam zetten in mijn andere baan bij het ROC van Amstedam-Flevoland en ook met de datacoalitie (18 mbo instellingen die met elkaar data gedreven onderwijs willen bewerkstelligen). Omdat studentuitval (en ook het uitvallen van pas afgestudeerde docenten) een groot probleem is, ben ik door het lectoraat Urban Care & Education aangetrokken om in de wereld van het hbo te kijken waar ik bij kan dragen. Dit ga ik twee dagen in de week doen en ik ben vooral op donderdag en vrijdag op Windesheim."

Irene gaat drie projecten oppakken:

Leraren tekort in Almere

Momenteel ben ik me aan het inlezen in primair onderwijs en het probleem rondom het lerarentekort in het primair onderwijs. Hoe groot is het probleem eigenlijk, hebben we het eigenlijk wel over hetzelfde als het gaat om het lerarentekort en wat zijn mogelijke oplossingen? Edith is natuurlijk met een mooie ronde langs de velden bezig om daar meer inzichten over te krijgen en ik probeer vooral uit alle landelijke en regionale actieplannen, noodplannen en maatregelen te halen welke interventies al zijn toegepast en in welke richting we de oplossingen moeten zoeken. Één van de oplossingen die genoemd wordt is natuurlijk de aanwas van nieuwe docenten (en het ervoor zorgen dat de nieuwe docenten ook behouden blijven voor het primair onderwijs). De PABO en Asociate Degree Pedagogisch Educatief Porfessional (AD-PEP) opleidingen van Windesheim spelen daar een rol in. Binnen die opleidingen spelen verschillende uitdagingen die te maken hebben met instroom, doorstroom en uitval. Aan mij de taak om kwantitatief te kijken hoe de studievoortgang van deze studenten verloopt, waar de uitval van studenten precies plaatsvindt en of we meer zicht kunnen krijgen op redenen van uitval zodat we dit kunnen voorkomen. Hopelijk kunnen we door deze inzichten de opleidingen zo inrichten dat meer studenten succesvol af kunnen studeren en kunnen bijdragen aan de oplossing voor het lerarentekort. 

Themapagina voor het NRO (onderwijskennis.nl)

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik een methode ontwikkeld om studentuitval in kaart te brengen met behulp van machine learning. Dit thema wordt nu landelijk opgepakt, mijn onderzoek wordt gerepliceerd door 8 mbo instellingen in Nederland en het NRO heeft me gevraagd om op het thema ‘data-gestuurde onderwijsverbetering in het mbo’ een themapagina te schrijven. De themapagina’s hebben als doel om onderwijsonderzoek toegankelijk te maken voor het onderwijs. Het project staat nu in de startblokken (en loopt tot 1 april 2024). Mocht je nu zelf ook met dit thema bezig zijn, of je kent initiatieven die in het land spelen (en wetenschappelijk onderzocht zijn) óf het lijkt je leuk om mee te schrijven aan de themapagina dan hoor ik het graag.

Kwaliteitsmonitor Primair onderwijs

Een project wat nog op de planning staat en nog niet is opgepakt is het ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor voor het primair onderwijs. Over scholen wordt veel informatie opgeslagen, door scholen zelf maar ook door de overheid. Het lastige is alleen om uiteindelijk wat te kunnen doen met al die informatie. Schoolleiders zouden dan eerst de data uit alle systemen moeten halen, dit koppelen, dan analyseren en het liefste wil je alles dan ook nog mooi en begrijpelijk gepresenteerd zien. Scholen zelf kunnen dit (nog) niet en wij gaan ze daarbij helpen. Het zou mooi zijn als we de beschikbare data op een mooie manier kunnen weergeven zodat scholen op gezette momenten inzicht krijgen over de eigen prestaties en zichzelf misschien wel kunnen meten met andere scholen. Zo worden schoolleiders geïnformeerd over hun eigen kwaliteit en kan je gericht eventuele problemen aanpakken. Daarnaast heeft dit project als doel om ook de gemeente Almere een goed beeld te geven van de kwaliteit van de Almeerse PO scholen. 

Onderzoeker Jacintha van de Geer - Scheerder

Mijn onderzoek zal zich richten op kansen(on)gelijkheid (in Almere) en de toekomst. Als futuroloog ga ik kijken naar 5, 10 en 27 jaar vooruit (2050). De focus ligt daarbij op de (on)gelijkheid voor jonge mensen van 0-27 jaar. Welke kansen krijgt wie en hoe kan dat eerlijker en gelijker verdeeld? Welke stappen moeten we nu gaan zetten om het in de toekomst beter te doen? We gaan ontwerpend onderzoek doen m.b.v. co-design. Bij het vaststellen van de ontwerpopgave tot het ophalen van data tot het delen van de oogst zal het werkveld en de eindgebruiker actief betrokken worden.

 

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Flevoland Monitor 2024: krapte vraagt om keuzes in de regio

25 april 2024
Teaser image

‘Sterk aan het Werk’ wint Bridge of Fame Award

25 april 2024
Teaser image

14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

23 april 2024
Teaser image

Ad-opleiding hielp Deborah bij switch van toerisme naar zorg

19 april 2024
Teaser image

Meer impact met onderzoek door samenwerking

18 april 2024