Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Charlotte Vissenberg, associate lector

  • Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Charlotte Vissenberg

Associate lector Charlotte VissenbergDr. Charlotte Vissenberg is coördinator van het thema Veerkrachtige families en doet onderzoek naar passende hulp bij gezinnen met meervoudige complexe problematiek.

Volg Charlotte op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

Als associate lector bij het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg houdt Charlotte Vissenberg zich bezig met het onderzoeksthema Veerkrachtige families. In het kader van deze functie treedt zij onder ander ook op als coördinator van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Flevoland.

Opleiding

Charlotte Vissenberg studeerde sociologie en studeerde af binnen de master Medical Anthropology and Sociology. Ze promoveerde bij de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift Powerful together with diabetes, een onderzoek naar sociale netwerkinterventies voor mensen met diabetes en een Nederlandse, Surinaamse, Turkse, Marokkaanse achtergrond in sociaaleconomisch achtergestelde wijken.

Onderzoekservaring

Voordat ze associate lector werd, werkte Charlotte als docent bij de Universiteit Utrecht en bij hetzelfde Windesheimlectoraat als onderzoeker binnen de onderzoekslijn: Samen beslissen in complexe zorgsituaties. Hierbij richtte ze zich op het bevorderen van het samen beslissen tussen klanten en professionals in zorgsituaties waarin dit minder vanzelfsprekend lijkt te zijn en droeg zij bij aan het integreren van deze nieuwe kennis in het curriculum van de opleiding Social Work. Andere thema’s waarop zij zich binnen het lectoraat richtte en richt zijn onder andere: vraaggerichte zorg, zelfmanagement, inclusie, eigen regie, jeugdzorg en multiprobleemgezinnen.

Lees meer over het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg