Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

  Weten hoe je klantverhalen vertaalt naar zorg op maat?

  In het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg worden de verhalen en de zienswijzen van klanten in woord en beeld gebracht en vertaald naar het realiseren van zorg en ondersteuning op maat. Deze zorg op maat ontstaat door een samenspel van organisaties, professionals, techniek en burgers zelf. Het lectoraat richt zich op onderzoek dat bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen op zijn of haar manier.

  Het uitgangspunt van het onderzoek van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg zijn het eigen verhaal en de context van een zorgvrager (klant). Vraagstukken waar we onderzoek naar doen zijn bijvoorbeeld: Wat hebben mensen met een beperking nodig om deel te nemen aan de arbeidsmarkt? Wat is inclusief taalgebruik, hoe stem je taal af op mensen met diverse taalvermogens? Wat hebben jongeren uit de residentiële jeugdzorg nodig om weer mee te doen aan de samenleving?

  We ontwikkelen, leren en onderzoeken vraagstukken vanuit concepten als zorglogistiek, gedeelde besluitvorming, burgerinitiatieven en gebruikersperspectieven op technologische innovaties in de zorg. We zijn gespecialiseerd in action learning: onderzoek en leren vormen een proces waaraan iedereen (onderzoeker, docent, student, professional, bestuurder, burger) deelneemt.

  Vier onderzoeksthema’s

  Het lectoraat kent vier onderzoeksthema’s:

  1. Onderzoeksthema NAH Zorg op Maat: onderzoek en praktijkverbetering in de chronische zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Centraal staan onderzoek in samenspraak met de zorgpraktijk, invloed van cliënten binnen de zorg, en het versterken van participatie.
  2. Gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties: een gezamenlijke besluitvorming vergroot de kans op succesvolle hulp, verbetert de samenwerking en de resultaten van hulp. Hoewel professionals aangeven het belangrijk te vinden samen met klanten te beslissen, doen zij dit vaak niet of minder in complexe zorgsituaties.
  3. Onderzoeksthema Inclusie: mensen die om welke reden dan ook tijdelijk of langdurig een beroep doen op ondersteuning en zorg ervaren vaak drempels in de samenleving. Daardoor is meedoen, -tellen en -beslissen voor hen minder vanzelfsprekend.
  4. Onderzoeksthema Zorglogistiek: dit onderzoeksthema levert een bijdrage aan het zó beheersen van alle zorg-, behandel- en ondersteuningsprocessen (en daarmee verbonden inzet van medewerkers, informatie- en goederenstromen) dat tegen optimale kosten aan de wensen van de cliënten/patiënten kan worden voldaan.

  Lees ook meer over ons kenniscentrum in Almere

  Cookie instellingen

  Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees ons cookiestatement voor meer informatie.


  Stel je persoonlijke voorkeuren in