banner website desktop NICE

Netwerken in een Circulaire Economie

Steeds meer bedrijven onderkennen dat de huidige manier van produceren en consumeren op de lange termijn onhoudbaar is. Circulaire economie biedt een nieuw perspectief op verantwoord en succesvol ondernemen.

Overgang naar een circulaire economie

Het nieuwe lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie maakt deel uit van het lectoraat Strategische Samenwerking en wil vraagstukken bespreekbaar maken voor zowel het onderwijs als voor organisaties in de regio Zwolle. Om zo als kennisplatform bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie. "Die groeiende circulaire werkelijkheid voor meer bedrijven versneld toegankelijk maken, dat is onze focus. Ik wil een aanjager en verbinder zijn voor zowel kleine startups als de meer gevestigde bedrijven", zegt Van der Blonk.

Bekijk hoe lector Heico van der Blonk een ondernemer van zo’n startup met kennis ondersteunt. 


Overige video's

Bekijk hieronder de video's die gemaakt zijn in het kader van het symposium/lectorale rede op 30 mei 2018.

wat is NICE en icoon 

Over het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie

Lector Heico van der Blonk ondersteunt bedrijven en start-ups bij de transitie naar een circulaire economie. Hij doet dat vanuit het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie. 

wat is NICE en icoon 

Een circulaire economie creëer je met elkaar

Het lectoraat Netwerken in een circulaire economie brengt mensen letterlijk samen. Bedrijven wisselden op het symposium Oneindigheid, Innovatie & Transitie ervaringen uit wat zij bijvoorbeeld doen op het gebied van circulair bouwen en plastic recycling. Een impressie. 
ipo onderzoek en icoon 

Onderzoek door studenten

Studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen van Windesheim werken nauw samen met het lectoraat Netwerken in een circulaire economie. Hun input levert nieuwe kennis en producten op. Meer weten over het onderzoek door studenten? Bekijk de video.
binthout en icoon 

Regionale samenwerking: bedrijf Binthout in Zwolle

In het project Born Circular ondersteunt het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie het Zwolse bedrijf Binthout. Deze startup maakt circulaire producten van gekapt hout. Soms stuit het bedrijf op bestaande regelgeving van gemeenten. Directeur Karst Klein licht toe wat het lectoraat voor Binthout kan betekenen.
ijlander + icoon 

Regionale samenwerking: bedrijf IJslander in Oldebroek

In het project ‘De zaak is rond’ ondersteunt het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie het bedrijf IJslander in Oldebroek. Zij hebben een circulair product ontwikkeld: Click and Play. Een recyclebaar speeltoestel dat meegroeit met kinderen in de wijk en per speelplek kan rouleren. Aan het woord directeur John Franken.

Oneindigheid. Innovatie. Transitie.

Een Circulaire Economie is gebaseerd op het principe van oneindigheid. Oneindig gebruik en hergebruik van materialen en producten voorkomt problemen van vervuiling en afval en voorkomt de vraag naar nieuwe en oprakende grondstoffen. We zullen slimmer met onze grondstoffen en materialen moeten omgaan. Hernieuwbare bronnen en systemen voor recycling zijn nodig en veelbelovend. De afvalverwerkers van vandaag zijn de grondstofleveranciers van morgen.
Een Circulaire Economie vraagt om innovatie en creatieve oplossingen. Om het idee van oneindigheid te realiseren zullen producten en processen opnieuw ontworpen moeten worden waarbij de gehele cyclus van productie en gebruik in samenhang moet worden gezien. Een innovatief circulair ontwerp voorkomt verspilling, afval en vervuiling.
Een Circulaire Economie komt tot stand in een proces van transitie dat inmiddels is gestart. Niet alleen zullen we op een andere manier moeten omgaan met materialen en producten, maar ook onze gewoonten en denkbeelden, onze methoden en modellen, bestekken en contracten, en onze wetten en regels zullen moeten veranderen om de transitie naar een Circulaire Economie te laten slagen.

Download HIER de Lectorale Rede van Heico van der Blonk (30 mei 2018).

Door innovatie en slim ontwerp centraal te stellen, kunnen verspilling van materialen en vervuiling van de natuurlijke leefwereld voorkomen worden. 'Vervuiling van oceanen, hoge grondstofprijzen en een toenemende afvalberg van kapotte producten dwingen ons na te denken over nieuwe vormen van productie en het hergebruik van materialen', zegt lector Heico van der Blonk. Hij leidt vanaf september het nieuwe lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie. 

Complete benadering

Bij het woord economie denken we in eerste instantie aan geldstromen. Maar er zijn ook andere waarden die meewegen, zoals leefbaarheid, ecologische kwaliteiten, en gezondheidseffecten. Al deze waarden zijn nauw met elkaar verbonden en steeds meer consumenten laten dat meewegen in hun leefwijze en koopgedrag.
 
"Bedrijven reageren daarop met nieuwe producten en verduurzaming van productieprocessen. Een bedrijf kan slimmer gebruik maken van grondstoffen en energie door bijvoorbeeld materialen te recyclen. Ook mensen kunnen ze duurzaam inzetten door te voorkomen dat het personeel burn-out raakt.", illustreert Van der Blonk. Dit soort vraagstukken gaan volgens de lector over nieuwe vormen van zakendoen. "Door alle resources, ook human resources, innovatief te benutten, creëer je winst en werkgelegenheid met behoud van de natuurlijke omgeving".

Teamsamenstelling lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie NICE

Heico van der Blonk

Heico van der Blonk 117x117 

Lector Netwerken in een Circulaire Economie
hc.van.der.blonk@windesheim.nl
088 469 7672

Eric Roetman

Eric Roetman 117x117

Onderzoeker Circulaire Economie
ec.roetman@windesheim.nl

Anne van Vulpen

Anne van Vulpen 117x117

Docent Industrieel Product Ontwerpen (IPO)
a.van.vulpen@windesheim.nl

Francien van der Heiden-Louwen

Francien van der Heiden 117x117

Projectassistent KSO Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap
fn.vanderheiden@windesheim.nl
088 469 9584

 

Publicaties
 1. Lectorale rede Heico van der Blonk 30 mei 2018

  'Oneindigheid. Innovatie. Transitie'. Lectorale rede Heico van der Blonk, als lector Netwerken in een Circulaire Economie, uitgesproken op 30 mei 2018.
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. Mobiel Museum Circulaire Economie 06 juni 2018

  Onderzoeksproject (lopend) - Mobiel Museum Circulaire Economie. De productie van oesterzwammen op gebruikte koffieprut uit de automaten van Windesheim.
  Lees verder
 2. De zaak is rond 06 juni 2018

  Onderzoeksproject (lopend)- Praktijkgericht onderzoek naar de financiering van de Circulaire Economie bij midden- en kleinbedrijven.
  Lees verder
 3. Born Circular 06 juni 2018

  Onderzoeksproject (in voorbereiding) - Born Circular: Een onderzoek naar de barrières voor jonge ondernemingen in de circulaire economie.
  Lees verder