Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Circulair inkopen en aanbesteden

  •   Netwerken in een Circulaire Economie
  •   1 september 2023 - 8 januari 2024

Hoe kunnen we circulair aanbesteden bij de overheid bevorderen? Om antwoord te vinden op deze vraag brengen we kritische succesfactoren in beeld en zetten we een learning community op.

Aanleiding

De overheid koopt jaarlijks voor meer dan 80 miljard euro in. Met deze inkoopkracht is substantiële maatschappelijke impact te realiseren, wanneer in aanbestedingen sociale of milieu-gerelateerde voorwaarden worden gesteld. Dit gebeurt in de praktijk echter nog veel te weinig; hier is nog een hoop winst te behalen. We willen daarom inkopers en ondernemers ondersteunen met het delen van kennis over circulair aanbesteden, zodat er méér circulair aanbesteed kan worden. Dit draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen zoals beoogd door de overheid in ‘Nederland circulair in 2050’. 

Opzet

We werken op verschillende manieren aan dit thema: 

  • Afstudeerders van de opleidingen HBO-Rechten, Finance & Control en Bedrijfskunde werken voor verschillende gemeenten aan vraagstukken rondom circulair aanbesteden 
  • We participeren in de werkplaats Circulair Inkopen en Aanbesteden in het kader van het Living Lab Circulaire Economie, gefinancierd vanuit de regiodeal Zwolle  
  • We hebben een subsidie-aanvraag ingediend bij regie-orgaan SIA voor een project waarin we met betrokken stakeholders in de regio een learning community willen vormgeven op het gebied van circulair aanbesteden 
     

Doelstelling van het onderzoek 

Het doel van ons onderzoek is in de eerste plaats het in kaart brengen van de kritische succesfactoren ten aanzien van circulair aanbesteden én van het inrichten van een learning community rond dit thema. In een tweede fase zullen we de learning community verder vormgeven en best practices verzamelen. Het ultieme doel van de onderzoekslijn is om te komen tot een ontwerp van een raamwerk voor circulair aanbesteden in de regio, dat handvatten en ‘best practices’ bevat, zodat een werkbare aansluiting kan ontstaan tussen het circulaire mkb en de aanbestedingspraktijk van decentrale overheden, zowel inhoudelijk als in het proces.  

Publicatie

Lees de eindpublicatie via deze link.(opent in nieuw tabblad)

Meer weten? 

Neem contact op met Claudia van Orden via e-mail
 cyd.van.orden@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Of ga naar de website van City Deal Impact Ondernemen(opent in nieuw tabblad).