Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

CircuLeren

  •   Netwerken in een Circulaire Economie
  •   1 juli 2023 - 1 juli 2024

CircuLeren is opgericht om het mkb in de regio Zwolle te helpen met circulaire oplossingen. Middels een platform van leren en ontwikkelen laten we studenten kennismaken met circulariteit en kennisuitwisseling. 

Opzet

Binnen CircuLeren wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorie├źn in het aanbod voor mkb’ers. In de eerste categorie werken studenten in bestaande onderwijsmodules (vakken/minoren) aan circulaire vraagstukken van het mkb, waarbij ze worden ondersteund en begeleid door de docenten van die specifieke onderwijsmodules. In de tweede categorie wordt een maatwerktraject gestart met de ondernemer. Hierbinnen wordt ingezet op het multidisciplinair aanvliegen van een vraagstuk, om de mkb’er een zo compleet mogelijke oplossing te bieden. Tot slot wordt er vanuit de onderwijsinstellingen, in eerste instantie als pilot vanuit Windesheim, ingezet op bedrijfsoverstijgende projecten vanuit wat er binnen de domeinen en lectoraten gesignaleerd wordt in het werkveld. Eerste ervaring leert namelijk dat bedrijven niet altijd het grotere geheel van (hun rol in) de keten zien richting een circulaire economie. Hierbij wordt vanuit de onderwijsinstellingen contact gezocht met MKB’ers om deel te nemen in een project waarin het bedrijf een rol heeft. Dit gaat veelal om innovatietrajecten.

Doel 

Doel van het project is om zoveel mogelijk mbo- en hbo-studenten te koppelen aan circulaire vraagstukken van ondernemers in de regio Zwolle en waar mogelijk daarbuiten. Hierbij is het doel om studenten zoveel mogelijk multidisciplinair en multilevel te laten samenwerken aan de vraagstukken. Hierdoor leren zij om vanuit verschillende perspectieven te kijken en een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie, zowel tijdens de studietijd als daarna als professional.

Meer weten? 

Neem contact op met: Karina Neef, projectleider
E-mail: k.a.neef@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)