Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Van lineaire ontwerpketens naar circulaire ontwerpteams

Van lineaire ontwerpketens naar circulaire ontwerpteams

  •   Netwerken in een Circulaire Economie
  •   1 september 2022 - 1 september 2024

Ontdek de transitie van linaire ontwerpketens naar circulaire ontwerpteams in de bouwsector, en hoe zij omgaan met de uitdagingen van circulair bouwen.

  • Lectoraat: Netwerken in een Circulaire Economie
  • Betrokken onderzoekers: Liesbeth Rijsdijk, Marcus Popkema, Dirk Vroegindeweij, Melanie de Vries, Rik Berbé en Joost van der Weide.
  • Partners: Vrije Universiteit, Adviesbureau DuneWorks, negen mkb's en elf andere organisaties
  • Subsidie via: Regieorgaan SIA, RAAK-MKB

Circulair bouwen in de regio Zwolle

In onderzoeksproject ‘Van lineaire ontwerpketens naar circulaire ontwerpteams’ staat het functioneren centraal van teams die circulair willen bouwen. Circulair bouwen vraagt van partijen in een circulair ontwerpteam om in te spelen op een veranderend speelveld. Ze moeten leren omgaan met andere partners dan voorheen, met andere doelen en andere processen, terwijl de kaders voor circulair bouwen nog in ontwikkeling zijn. In het project worden via actieonderzoek cases onderzocht van circulair bouwen in de regio Zwolle: circulair paviljoen Hessenpoort, houtbouw Nomad City Spoorzone, proeftuin Circulariteit van deltaWonen en biohub De Tippe. 

Doel

Met dit onderzoeksproject levert lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie (NiCE) een bijdrage aan de kennisopbouw over het functioneren van circulaire ontwerpteams, met speciale aandacht voor de rol van het midden- en kleinbedrijf daarin. Tijdens het onderzoek ontstaat een lerend netwerk van partijen dat is betrokken bij de transitie richting circulair bouwen in de regio Zwolle. 

Uitkomsten

De studie levert kennis en ervaring op over het functioneren van circulaire ontwerpteams in de praktijk en draagt bij aan het versnellen van circulair bouwen in de Regio Zwolle. Uitvoering van het onderzoek draagt bij aan de vorming van een regionaal netwerk voor circulair bouwen.  
Het beoogde resultaat van het onderzoek is kennis over het opzetten van de benodigde samenwerking bij circulaire bouwprojecten. Deze kennis zal neerslaan in een onderzoeksrapport, twee of meer publicaties voor professionals in de bouwsector, trainings- en onderwijsmateriaal voor studenten én het MKB, een of meer congrespapers en een wetenschappelijk artikel. 

Meer weten? 

Neem contact op met Liesbeth Rijsdijk via een e-mail:

Stuur een e-mail(opent in nieuw tabblad)