Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Cash voor de kringloop

  •   Netwerken in een Circulaire Economie
  •   1 juli 2022 - 30 juni 2024

In dit project berekenen we de impact van kritische succesfactoren op het verdienvermogen van agrarische ondernemers en beoordelen we hun businessmodellen.

  • Lectoraat: Netwerken in een Circulaire Economie
  • Betrokken onderzoekers: Maarten Punt
  • Partners: andere hogescholen zoals de HAS, Hogeschool InHolland en de Hanzehogeschool.
  • Subsidie via: Regieorgaan SIA programma Praktijkkennis voor voedsel en groen.

Opzet

We bekijken dit vraagstuk op drie niveaus:

  1. Op het agrarisch bedrijf: Wat kunnen boeren en tuinders zelf doen om hun businessmodel te versterken? 
  2. De keten: Hoe neemt zij haar rol in het omgaan met de risico’s en financieringsvraagstukken van kringlooplandbouw? 
  3. Het gebied: Hoe kunnen boeren, tuinders en hun gebiedspartners (overheden, LTO’s, milieuorganisaties) bijdragen aan het oplossen van gebiedsvraagstukken en zorgen dat daar ook een beloning tegenover staat

Vanuit deze niveaus gaan we rekenen aan verdienvermogen. Hoe concurrerend zijn de businessmodellen van de kringloop-landbouw vandaag? Hoezeer kunnen kringlooplandbouw agrariërs hun verdienvermogen vergroten? En wat betekent dat voor de transitie naar kringlooplandbouw?

Doel 

Ons project levert direct handelingsperspectief aan duurzame boeren en tuinders. Het levert ook inzicht aan zakelijke dienstverleners, overheden, organisaties, over hoe zij kringlooplandbouw verder kunnen versterken. Zo versnellen we de transitie naar kringlooplandbouw.

Meer weten? 

Neem contact op met Maarten Punt via e-mail
mj.punt@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)