Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Impact van transitiekoplopers in regio Zwolle

Impact van transitiekoplopers in regio Zwolle

  •   Netwerken in een Circulaire Economie
  •   1 juni 2023 - 1 april 2024

In Good Practice delen 25 koploper ondernemers in de regio Zwolle kennis, ervaring, visie en werkwijze om regionaal ondernemerschap te versterken.

Opzet

Good Practice, een initiatief van de Economic Board Regio Zwolle, beoogt het ondernemerschap in regio Zwolle te versterken en vergroten. Er zijn in de regio 25 unieke koploper ondernemers geselecteerd en zij delen binnen dit programma unieke kennis, ervaring, visie en werkwijze met ondernemers uit de regio.

Doelstelling

Het lectoraat heeft binnen het programma een monitorende en adviserende functie en maakt de impact van het programma inzichtelijk. 

  • Monitoren van en adviseren over proces: Er gebeuren veel verschillende activiteiten binnen het Good Practice programma en NiCE onderzoekt hierin wat goed en minder goed werkt door in gesprek te gaan met de koplopers, projectleiding en ondernemers. Het lectoraat gaat met alle betrokkenen in gesprek om te reflecteren op het proces, de verwachtingen en behoeften en geeft advies terug aan het netwerk om een match te behouden tussen de activiteiten en de gewenste impact. 
  • Inzichtelijk maken van de impact: Het lectoraat ontwikkelt een instrument om de impact van het Good Practice programma inzichtelijk te maken. Hoe dragen de activiteiten die door de koplopers worden ondernomen bij aan de regio? De focus van de impactmeting ligt op het inzichtelijk maken van de bijdrage aan het versterken van regionale netwerken, kennisontwikkeling en regionaal leiderschap.

Publicaties

Bekijk het rapport(opent in nieuw tabblad) dat wij maakten naar aanleiding van deze opdracht.

Meer weten? 

Neem contact op met Melanie de Vries via e-mail
m.h.devries@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)