Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Van vezel tot vliering: van boer tot bouwer

Van vezel tot vliering: van boer tot bouwer

  •   Netwerken in een Circulaire Economie
  •   1 december 2023 - 30 november 2024

Hoe kan een ecosysteem van ondernemers gevormd worden voor biobased bouwen, zodat we waarde creëren voor boeren, bouwers en de samenleving als geheel?

  • Lectoraat: Netwerken in een Circulaire Economie
  • Betrokken onderzoekers: Maarten Punt, Liesbeth Rijsdijk en Melanie de Vries
  • In samenwerking met: Hanze Hogeschool en een aantal boeren, verwerkers en bouwers
  • Subsidie via: ClickNL, onderdeel van de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen

Aanleiding

Biobased bouwen is bezig aan een stevige opmars. Het lijkt voordelen te bieden voor zowel boeren, onder andere in de vorm van een renderende, minder intensieve teelt, als voor bouwers, in de vorm van bouwmaterialen met een lagere milieu-impact. Toch zijn er ook problemen, onder andere op het gebied van afzet- en leveringszekerheid.

Opzet en doel

In het project Van vezel tot vliering; van boer tot bouwer, onderzoeken we hoe een ecosysteem van ondernemers gevormd kan worden dat rendeert op gebied van maatschappelijke meerwaarde, zowel voor de betrokken ondernemers als voor de maatschappij als geheel.

Meer weten? 

Neem contact op met Maarten Punt via e-mail.
E-mail: mj.punt@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)