Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Urban upcycling

 •   Netwerken in een Circulaire Economie
 •   1 december 2022 - 31 december 2026

Samen met lokale bedrijven en gemeentes verkennen we circulaire business modellen en marktacceptatie voor upcycling, zoals oude meubels, metaal en textiel

 • Lectoraat: Netwerken in een Circulaire Economie
 • Betrokken onderzoekers: Martijn Verkuijl
 • In samenwerking met: Urban Upcycling is een onderzoek vanuit de Hogeschool van Amsterdam. Hier is NiCE bij betrokken als consortiumpartner.

Aanleiding

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat vraagt onder meer om het hoogwaardig hergebruiken van waardevolle reststromen, ook wel upcycling genoemd. Reststromen bestaan bijvoorbeeld uit afgedankte meubels, elementen uit interieurbouw en materialen die daar vaak onderdeel van zijn, zoals hout, metaal, kunststof en textiel. In het project Urban Upcycling wordt er samen met lokale MKB-en non-profit bedrijven, gemeentes, branchevereniging CBM, IKEA en diverse kennispartners onderzocht hoe upcycling van reststromen in een stedelijke context vorm kan krijgen. We focussen hierbij op reststromen van meubels.

Opzet

Een review van wetenschappelijke literatuur door Sung en Sung (2015) laat zien dat er weinig onderzoek gedaan is naar upcycling van consumptiegoederen, ondanks dat er veel praktijkvoorbeelden zijn. Uit een studie naar uitdagingen en succesfactoren bij textiel en hout upcycling initiatieven blijken de materiaal toeleveranciers, ontwerpers en makers, verkopers en consumenten verschillende systeemuitdagingen te ondervinden bij de opschaling (Singh et al., 2019). We nemen deze systeemuitdagingen als basis voor het bespreken de state-of-the-art:

 1. Cross-sectorale samenwerking in innovatie ecosystemen voor urban upcycling
 2. Circulaire business modellen voor upcycling initiatieven
 3. Perceptie van en marktacceptatie voor upcycled producten.

De state-of-the-art laat zien dat er onderzoek nodig is op drie systeemniveaus:

 1. Regionale innovatie ecosystemen rondom urban upcycling en de actoren die hier deel van uitmaken. Onderzoek is nodig naar de ontwikkeling van innovatie ecosystemen voor urban upcycling en de wijze waarop stakeholders gezamenlijk meervoudige waarde creëren. In dit project onderzoeken we dit in werkpakket 1 voor 5 regio’s.
 2. De upcycling initiatieven die ontplooid worden door de diverse stakeholders in een ecosysteem, waaronder circulaire ambachtscentra (bijv. Upcycle centrum Almere, Retourboulevard Amersfoort), maar ook lokale upcycling initiatieven specifiek gericht op het hoogwaardig herwaarderen van afgedankte meubels en reststromen uit de interieurbouw (bijv. Circulair Warenhuis Leiden, Buurman Rotterdam, The Upcycle). Er is behoefte aan kennis van circulaire strategieën en business modellen waarmee upcycling initiatieven de restwaarde van afgedankte producten, onderdelen en materialen grootschalig(er) en efficiënt(er) kunnen omzetten in nieuwe producten. Deze kennis wordt ontwikkeld in werkpakket 2 aan de hand van bestaande en nieuwe opkomende initiatieven.
 3. De waardeproposities van deze upcycling initiatieven, waar upcycled producten onderdeel van uitmaken. Kennisvragen liggen vooral op het gebied van de consumentenwaarden en marktacceptatie van upcycled producten. Dit wordt onderzocht in werkpakket 3.

Meer weten? 

Neem contact op met onderzoeker Martijn Verkuijl
E-mail: m.verkuijl@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Of bekijk de LinkedIn pagina(opent in nieuw tabblad) van het onderzoek.