Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Met lokale netwerken op weg naar circulariteit

Met lokale netwerken op weg naar circulariteit

  •   Netwerken in een Circulaire Economie
  •   1 september 2023 - 1 september 2025

Via kwalitatief actie-onderzoek en een learning community ondersteunen we lokale gemeenten op hun weg naar een volledig circulaire economie.

  • Lectoraat: Netwerken in een Circulaire Economie
  • Betrokken onderzoekers: Marcus Popkema, Rik Berbé, Deborah Aarnink en Luka Westgeest
  • Partners: Hogeschool Saxion, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving en vijftien gemeenten in de brede regio Zwolle.
  • Subsidie via: Regieorgaan SIA, RAAK-PUBLIEK

Samen naar een circulaire economie

De Nederlandse economie functioneert momenteel vooral als een lineaire economie, waarin ongeremd gebruik wordt gemaakt van grondstoffen die verwerkt worden tot producten die na gebruik worden weggegooid. Deze lineaire economie is onhoudbaar, door de wereldwijde explosieve vraag naar grondstoffen, de toenemende afhankelijkheid van andere landen en de negatieve gevolgen voor het milieu. Daarom werkt de Nederlandse overheid aan de doelstelling: Nederland volledig circulair in 2050 met als tussendoel 50% minder grondstoffengebruik in 2030. Aangezien nog weinig bekend is over hoe lokale overheden de circulaire economie kunnen bevorderen, onderzoeken we met gemeenten hoe ze kunnen bijdragen aan deze doelen.

Doel 

Dit project ondersteunt gemeenten bij hun inspanningen om de circulaire economie lokaal en regionaal te versterken. We gaan daarvoor aan de slag met het ‘bestuurlijk vermogen’ van een gemeente om de circulaire economie te bevorderen, met ‘stijlen van governance’ die een gemeente hanteert, en met de rol van ‘transitiemakelaars’. Hiermee werken we gericht aan het creëren van effectieve verbindingen met interne en externe actoren, zodat een sterk en samenhangend lokaal netwerk ontstaat dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de circulaire economie.

Uitkomsten

Via een kwalitatief actie-onderzoek wordt in acht gemeentelijke cases gezocht naar manieren om het lokale netwerk voor een circulaire economie te verstevigen. In het project wordt een learning community ingericht om de opbrengst van de acht casestudies te verdiepen en ervaringen uit te wisselen.

Het onderzoek levert kennis op over acties om het netwerk dat nodig is voor de circulaire economie gericht te verbeteren. De opbrengst van het project is bruikbaar voor alle gemeenten die de transitie naar de circulaire economie willen versnellen.

Meer weten? 

Neem contact op met: Marcus Popkema, onderzoeker & associate lector
E-mail: mr.popkema@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)