Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

  Op de hoogte blijven?

  Lees de nieuwsbrief van Werkplaats Sociaal Domein Flevoland
  Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
  Inleiding

  Weten hoe je klantverhalen nu echt vertaalt naar betere zorg op maat?

  In het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg brengen we alle verhalen en zienswijzen van klanten in kaart, zowel in woorden als in beelden. Die perspectieven vertalen we naar zorg en ondersteuning op maat. Een zorg die ontstaat door een samenspel met organisaties, professionals, techniek en burgers zelf. Het lectoraat heeft zeven onderzoeksthema’s, waarin onder meer onderzoek wordt gedaan naar veerkrachtige families, meer inclusie en zorglogistiek. Het lectoraat heeft zijn standplaats in Almere en richt zich met zijn onderzoek vooral op de regio Flevoland.

  Lees meer over onze focus

  Onderzoeksprojecten

  Wat onderzoeken wij in de praktijk?

  Multidisciplinair, laagdrempelig en het liefst samen met de regio. Het is onze opdracht om praktijkgericht onderzoek dichterbij al onze partners en stakeholders te brengen — of dat nu studenten, bedrijven of professionals zijn. Van research, innovatie tot het oplossen van (maatschappelijke) vraagstukken: wij hebben veel ervaring met het formuleren, opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek én een batterij aan kennis in huis. Hiervoor leunen wij op knowhow van lectoren, promovendi, docenten en studenten en vormen zo één community en (ook jouw) partner voor kennisontwikkeling en kenniscirculatie — zowel in de regio als op nationaal en internationaal niveau. Wil je meer weten over een project? Wij vertellen je er graag meer over en delen onze kennis met je.

  Lectoraat in beeld

  Informatiefilmpjes over meedoen aan onderzoek voor jongeren

  Door mee te doen met het organiseren en het uitvoeren van onderzoeksprojecten kunnen jongeren meer invloed uitoefenen op thema’s die voor hen belangrijk zijn. In deze twee laagdrempelige filmpjes leggen we aan jongeren uit wat deelnemen aan onderzoek precies betekent en waarom het invullen van een toestemmingsformulier belangrijk is. Meer weten? Mail naar Pamela Jakobs(opent in nieuw tabblad)

  Ons lectoraat in beeld

  Hoe kun je zorg zo inrichten dat deze meer aansluit op de behoeften en het perspectief van de cliënt zelf? Dat is wat het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg onderzoekt. Bijvoorbeeld samen met personen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en in nauwere samenwerking met een zorgconsulent. Zie hoe lector Kitty Jurrius zorgverleners introduceert in de wereld van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

  Lectoren en onderzoekers

  Ontmoet onze lector en onderzoekers

  Dr. Kitty Jurrius, lector

  Dr. Kitty Jurrius is lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg bij Windesheim in Almere en ontwikkelt onderzoek dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

  Charlotte Vissenberg, associate lector

  Dr. Charlotte Vissenberg werkt als coördinator van het thema Veerkrachtige families en doet onderzoek naar passende hulp bij gezinnen met meervoudige complexe problematiek.

  Mireille Donkervoort, onderzoeker

  Dr. Mireille Donkervoort is coördinator van NAH Zorg op Maat en onderzoekt zorg en hulp aan en maatschappelijke participatie van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)

  Jeanet van de Korput, onderzoeker

  Jeanet van de Korput is coördinator voor het onderzoeksthema Inclusie en doet promotie-onderzoek naar het onderwerp discontinuïteit van intergenerationele overdracht.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)

  Nicole de Boer, onderzoeker

  Nicole de Boer is gezondheidswetenschapper en onderzoeker binnen het onderzoeksthema Zorglogistiek van het Windesheimlectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)

  Renate Werkman, onderzoeker

  Dr. Renate Werkman is coördinator van het thema discipline-overstijgend leren samenwerken en doet onderzoek naar samenwerking rondom zorggebruikers.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)

  Quinta Ansem, onderzoeker

  Als senior ervaringswerker en docent-onderzoeker is Quinta specialist in ‘voelen’ van uitsluitmechanismen met de focus op ruimte voor ervaringskennis.

  Publicaties

  Wij delen graag kennis: lees al onze publicaties

  Onze lector en de onderzoekers van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg publiceren met regelmaat over hun onderzoek. Hun publicaties zijn van grote waarde voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. De publicaties worden met regelmaat gepubliceerd op basis van open access. Zo garanderen wij vrije toegang tot alle resultaten van en handvatten uit ons onderzoek, zodat ook jij die informatie kunt (her)gebruiken.

  Onderzoek doen en Informed consent : twee filmpjes over het doen van onderzoek en meedoen aan onderzoek voor jongeren

  • 30 september 2022
  • Andersoortig materiaal
  • Pamela Jakobs, Desiree Winkelaar, Yoko Heiligers

  Hoe kan een databank voor jongeren met ervaring in de jeugdhulp er uitzien?

  • 1 mei 2022
  • Rapport
  • Margriet van Wetering-Wiersma, Tristan Koenders, Mamtaz Yusuf, Ivet Pieper

  Ervaringsdeskundige dat bén je : diversiteit in ervaringsdeskundigheid vanuit twee hoofdstromingen belicht

  • 2021
  • Boek
  • Quinta Ansem, Kitty Jurrius

  Alles in het werk stellen : ruimte voor klantmotivatie en inclusief werken op de weg naar werk

  • 2021
  • Boek
  • Jeanet van de Korput, Fiet van Beek, Quinta Ansem, Linda Drupsteen-Sint, Marieke Kingma, Charlotte Wunderink

  Samen met gezinnen beslissingen nemen, hoe doe je dat : een verkennend onderzoek naar de onderbouwing en effectiviteit van beslisinstrumenten voor professionals die samenwerken met gezinnen

  • 2021
  • Bijdrage aan periodiek
  • Pamela Jakobs, Charlotte Vissenberg

  Het kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland wil door middel van de juiste kennis en knowhow een actieve bijdrage leveren aan de sociaal, ecologisch en economisch duurzame toekomst van een ‘New Town’ als Almere en de provincie Flevoland. 

  Lees meer over het Almeerse kenniscentrum

  Contact

  Meer weten?

  Wat kunnen onze onderzoekers voor jou betekenen? Onderzoek dit samen met ons! Neem contact op met Kitty Jurrius.

  Nieuws

  Blijf up-to-date

  Digitalisering in de zorg

  8 maart 2023

  Social Work studenten spelen digitaliseringsgame

  17 februari 2023

  Eerstegeneratiestudenten

  30 november 2022
  Charlotte Vissenberg

  Openbare les associate lector Windesheim: Met een goede trampoline spring je hoger

  13 oktober 2022
  Logo Omroep Flevoland

  Almere pakt Maatschappelijke Diensttijd op eigen wijze aan

  20 september 2022

  Evert-Jan Velzing benoemd tot lector Urban Innovation

  13 juni 2022

  Kunstmatige intelligentie – Eng of prachtig?

  19 mei 2022
  Logo Omroep Flevoland

  Campagneweek over veerkracht in opvoeding

  18 januari 2022

  Een veerkrachtig nieuwjaar: campagneweek en reizende fototentoonstelling over veerkracht

  18 januari 2022
  Logo Omroep Flevoland

  Onderzoek naar vrij buitenspelen

  9 november 2021

  Urban Innovation: hogeschool Windesheim (ver)bindt onderzoek, onderwijs, werkveld én bewoners in nieuw programma

  5 november 2021

  Kenniscentrum Almere actualiseert de leeropdrachten van twee lectoraten

  5 november 2021

  ‘Leren en werken vind ik een prachtige combinatie’

  26 mei 2021
  Logo Omroep Flevoland

  Demenzien helpt het leven van demente mensen verbeteren

  2 maart 2021
  Logo Omroep Flevoland

  Lector Windesheim: grijze druk in provincie verdubbelt komende jaren

  18 november 2020