Drie studenten die staan voor een scrumbord

Docent worden?

Leren en werken in het onderwijs

Om les te mogen geven heb je een lesbevoegdheid nodig. Welke bevoegdheid (of opleiding) daarvoor nodig is, hangt af van het type onderwijs waarin je werkzaam bent of zou willen zijn. Windesheim kent verschillende opleidingstrajecten voor zowel het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs als het basisonderwijs.

Checklist

Om docent te worden heb je een bevoegdheid nodig. Welke bevoegdheid je nodig hebt en welke studie daarbij past, lees je op deze pagina. Maar welk onderwijs past eigenlijk bij jou? Om daar achter te komen kun je gebruikmaken van de checklist die is samengesteld door de Rijksoverheid.

Naar de checklist van de Rijksoverheid

Docent worden in het voortgezet onderwijs

Om les te mogen geven in het voortgezet onderwijs heb je een tweede- of eerstegraads bevoegdheid in een schoolvak nodig. Je haalt dus een bevoegdheid in een bepaald vak. Met een tweedegraads bevoegdheid ben je benoembaar als docent in de onderbouw. Met de onderbouw wordt het vmbo (klas 1 t/m 4) en havo en vwo klas 1 t/m 3 bedoeld. Daarnaast ben je met een tweedegraads bevoegdheid ook benoembaar als docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Met een eerstegraads bevoegdheid ben je benoembaar in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Voor de klas in de onderbouw (tweedegraads bevoegdheid)

 

Download bovenstaand stroomschema: 'Een tweedegraads bevoegdheid halen? Check hier welk traject het beste bij jou past.' (.pdf)

Met een tweedegraads bevoegdheid kun je lesgeven in de onderbouw. Een tweedegraads bevoegdheid kun je halen door een Lerarenopleiding VO/BVE af te ronden. De bevoegdheid is altijd gekoppeld aan een vak, zoals Nederlands, biologie of economie. Wij hebben verschillende opleidingstrajecten waarmee jij je tweedegraads bevoegdheid kunt halen:

Vak  Afstandsleren  Blended learning  Kopopleiding Zij-instroom  Deeltijd  Voltijd-dagopleidingen
Nederlands   
Engels
Duits
Frans
Wiskunde
Natuurkunde
Biologie
Scheikunde
Economie (AE/BE)
Gezondheidszorg en Welzijn
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Godsdienst en Levensbeschouwing
Technisch Beroepsonderwijs
Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten             
Voor de klas in de bovenbouw (eerstegraads bevoegdheid)

Wil je voor de klas staan in de bovenbouw? Dat kan met een eerstegraads bevoegdheid. Deze bevoegdheid is gekoppeld aan een vak. Windesheim heeft twee eerstegraads lerarenopleidingen:

Docent worden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Wil je graag lesgeven in het mbo? Dat kan met een tweede- of eerstegraadsbevoegdheid (zie voortgezet onderwijs). Een andere mogelijkheid is het behalen van bewijs van voldoende didactische bekwaamheid.  Dit kun je behalen door het volgen van de  PDG opleiding. PDG is voor docenten die werken in het middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie maar onbevoegd zijn. Je bent vakdeskundig en goed gekwalificeerd maar niet in het bezit van een pedagogisch didactische bekwaamheid. Volg het traject post-hbo-opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) en je hebt straks ook meer handvatten voor het lesgeven.

Voor de klas als instructeur

Wil je geen docent worden maar als instructeur in het onderwijs werken, dan heeft Windesheim daarvoor een passende opleiding. Met onderstaande opleidingen haal je geen docent bevoegdheid maar ben je benoembaar als instructeur:

Docent worden in het basisonderwijs

Wil je voor de klas staan in het basisonderwijs? Dan dien je in het bezit te zijn van een bachelordiploma van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo). Je kunt deze opleiding bij ons volgen in voltijd, via zij-instroom of in deeltijd bij zowel Windesheim Flevoland als in Zwolle

Docent worden in het speciaal onderwijs

Wil je lesgeven in het speciaal onderwijs? Dan moet je in bezit zijn van een diploma van de Lerarenopleiding Basisonderwijs of een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid. Het volgen van de Master Educational Needs levert geen lesbevoegdheid op, maar je ontwikkelt je als professional in passend onderwijs.

Een carrièreswitch richting het onderwijs?

Wil jij ontdekken of het docentschap iets voor je is? Neem dan eens een kijkje bij de training Zin in Lesgeven. Je maakt in een kort maar intensief trainingsprogramma kennis met de ins en outs van het beroep van leraar. Wat is het primaire proces van lesgeven? Hoe ga je om met leerlingen, of met een lastige klas? Na deze training heb je een goede indruk van het vak. 

Hybride docent

Werk jij in loondienst of als zelfstandig ondernemer en wil jij je kennis delen met de volgende generatie? Als hybride docent combineer je je eigen baan met een baan in het onderwijs. Iets voor jou?

Lees meer over de hybride docent

Subsidiemogelijkheden

Voor sommige opleidingstrajecten geldt een subsidieregeling. Deelnemers aan het zij-instroomtraject en de PDG opleiding komen in sommige gevallen in aanmerking voor zij-instroomsubsidie. De werkgever kan deze aanvragen bij DUO.

Als je al een bevoegdheid hebt en er nog een wil halen, of je inhoudelijke kennis wil uitbreiden door het volgen van een Master Educational Needs is het in sommige gevallen mogelijk om een Lerarenbeurs aan te vragen. De Lerarenbeurs kun je ook aanvragen als je een van de andere educatieve masters van Windesheim kiest.

Veel gestelde vragen

Ik heb al een onderwijsbevoegdheid en wil er nog een halen, kan dat verkort?

Je kunt een tweedegraads opleiding volgen via zij-instroomafstandstandsleren of blended-learning met vrijstellingen.

Mag ik met een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) of BVE verklaring lesgeven in het voortgezet onderwijs?

Nee dat mag niet, daarvoor is een tweede (of eerste) graads bevoegdheid nodig.

Kan ik met een diploma van de Pabo ook lesgeven in het voortgezet onderwijs?

Nee, dat mag niet. Als je vóór 1 augustus 2006 je bevoegdheid hebt gehaald en voldoet aan de 550 lesuren norm, dan ben je wel bevoegd les te geven in het praktijkonderwijs.

Ik wil graag docent rekenen worden, kan ik daarvoor mijn lesbevoegdheid halen?

Docenten met een onderwijsbevoegdheid kunnen aanvullend een bevoegdheid rekenen behalen. Daarnaast bestaan bieden we ook speciale cursussen aan.

Kan ik met een Pabo getuigschrift les geven in het mbo?

Om les te mogen geven in het mbo heb je een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) of tweedegraads bevoegdheid nodig, op basis van alleen Pabo ben je niet benoembaar.