Student ingang C

Kosten

De Kopopleiding is een voltijdopleiding. Daardoor zijn de regels voor de voltijdopleiding van toepassing op het collegegeld. Lees meer.

Je betaalt elk studiejaar collegegeld. Hiervoor moet je aan bepaalde criteria voldoen. Voldoe je daar niet aan, dan betaal je het instellingscollegegeld. Voor het studiejaar 2020-2021 is het collegegeld nog niet vastgesteld. Ter indicatie, voor het schooljaar 2019-2020 was het collegegeld € 2.083,-.

Lees meer over het collegegeld

Studiefinanciering

Studenten die de Kopopleiding volgen, hebben mogelijk recht op twaalf extra maanden studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. De Kopopleiding kent zowel een voltijd als een deeltijd variant. Studenten die de deeltijd variant volgen hebben geen recht op studiefinanciering. Studenten die de voltijd variant volgen hebben wel recht op studiefinanciering. Informatie hierover is beschikbaar op de website van het ministerie van OCW: www.werkeninhetonderwijs.nl

Overige studiekosten

Naast het collegegeld zijn er variabele kosten aan je studie verbonden. Bijvoorbeeld kosten voor studiemateriaal en studieboeken.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Tijdens je studie kan je stageschool een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen, deze kost ongeveer € 40,-. De geldigheidsduur is beperkt, waardoor je de VOG misschien meerdere keren tijdens je studie moet aanvragen. Met de verklaring toon je aan dat je gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor je toekomstige baan als docent. Tijdens de eerste stages is de VOG niet altijd verplicht, maar voor je eindstage wel. Ook moet je de verklaring kunnen overleggen wanneer je na je studie gaat werken in het onderwijs.

Het is verstandig om tijdens je studiekeuze rekening te houden met de VOG. Kun je (de komende jaren) geen VOG overleggen? Neem contact met ons op en bespreek of een lerarenopleiding op dit moment wel een goede keuze voor je is.

Lees meer over de VOG op de website van Justis