Master Educational Needs - master EN

Leerroute Gedragspecialist

Als gedragspecialist houd je je bezig met de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid van kinderen/jongeren binnen de schoolpraktijk.

Denk je erover om onderwijsexpert te worden op het gebied van gedrag en leren? Wil je leerlingen/studenten met uitdagend gedrag beter begrijpen enJuf helpt jongetje met kokenbegeleiden? Wil je collega’s hierin ondersteunen? Dan is deze leerroute echt iets voor jou.

Wat leer je?

In de leerroute Gedragspecialist leer je om vanuit een onderzoekende houding samen met anderen een leeromgeving te realiseren waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Dat houdt in dat je planmatig leert kijken naar nieuwe mogelijkheden om moeilijke en onveilige onderwijssituaties af te wenden of aan te pakken. Hierin werk je samen met collega’s, leerlingen/studenten, ouders en overige betrokkenen. Daarbij is het uitgangspunt ‘werken aan datgene wat werkt’. Zo zorg je voor een motiverend pedagogisch klimaat, gebaseerd op de nieuwste inzichten.


Voor wie?

Leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en beroepsonderwijs, autisme- en gedragscoaches met een post-hbo-opleiding en zorgspecialisten.


Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Gedragspecialist houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met coachen van leerlingen/studenten met moeilijk verstaanbaar gedrag, ontwerpen van een krachtige leeromgeving, begeleiden van leraren en gedragsvraagstukken op schoolniveau. Ook bouw je aan een kennisbasis en rond je iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht aan de hand van het onderwijs uit de eigen praktijk. Verder ontwerp je samen met collega’s en leerlingen/studenten interventies en voert ze uit. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de eigen onderwijssituatie. Daarnaast is je persoonlijke ontwikkeling een onderwerp die je steeds bespreekt met medestudenten. Aan het eind van het eerste en tweede jaar toon je door middel van een assessment je professionele ontwikkeling aan. Tenslotte werk je gedurende de studie aan je masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend. 

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Krachtig Leren

In deze module verken en verdiep je de begrippen ‘gedrag’ en ‘leren’, in relatie tot je eigen onderwijspraktijk. Hoe ziet een uitnodigende leeromgeving er bij jou op school uit? En welk effect heeft die uitnodigende leeromgeving op het gedrag van leerlingen? En natuurlijk ook andersom: welke invloed gaat er uit van bepaald gedrag op de leeromgeving? Uiteraard ga je actief aan de slag met het optimaliseren van leergedrag. Uit de onderwijspraktijk blijkt namelijk, dat kinderen en jongeren met positief (leer)gedrag minder gedragsproblemen laten zien. Dit is bijzonder interessant, want wat gebeurt er dan precies? Wat werkt?

Coachen op executieve functies

Als leerlingen niet goed kunnen lezen wordt er ingezet op het maken van leeskilometers, als leerlingen niet goed kunnen rekenen, maken ze rekenkilometers. Maar als leerlingen achter blijven in bepaalde executieve functies, zoals bij leerlingen met ADHD of ASS, wordt er in het onderwijs niet veel gedaan. Terwijl het verder ontwikkelen van executieve functies voor deze leerlingen, op den duur, het verschil kan maken in het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Daarom staan in deze module de volgende onderwerpen centraal: executieve functies, coachen van leerlingen en groepscohesie.

Kansrijk begeleiden bij moeilijk verstaanbaar gedrag

In de praktijk is het soms lastig gedrag van leerlingen goed te ‘verstaan’. Als leraar is het een uitdaging leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag goed te begeleiden. Het gedrag van leerlingen doet een groot beroep op de kennis en vaardigheden van jou en jouw collega’s. Het kan voorkomen, dat een collega met de spreekwoordelijke handen in het haar is komen te zitten. Een belangrijke taak als gedragspecialist binnen de context van de school, is het begeleiden van collega’s met specifieke ondersteuningsbehoeften. In deze module leert je om de begeleiding van een collega zodanig vorm te geven, dat er weer mogelijkheden worden gecreëerd. Tevens plaats je het begeleidingstraject in de context van de zorgroute binnen het samenwerkingsverband of organisatie.

Greep op gedrag

We hebben niet allemaal hetzelfde vertrekpunt in de ontwikkeling naar volwassenheid. Je omgeving, gezondheid en genetisch materiaal, maar ook de achtergrond en opleiding van je ouders bepalen in hoge mate je kansen en je welzijn. Verder speelt puur geluk vaker een rol dan we willen weten, volgens Van Stigt, (2015). Daarnaast hebben we te maken met een steeds complexere wereld, waarin het voor leerlingen moeilijk is om keuzes te maken. Existentiële vragen als; welke school, welke opleiding, welk beroep kies ik? Welk geloof hang ik aan? Hoe ga ik om met mijn seksualiteit en die van anderen. Aan de leraar of begeleider is het de uitdagende taak om leerlingen adequaat te begeleiden tijdens dit proces. Maar hoe doen we dat? Op welke wijze en in welke mate kunnen stappen gezet worden die in samenwerking met de direct betrokkenen leiden tot emancipatie en een ‘civil society’ (de Winter, 2017).

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je masterproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek naar de gedragsvraagstukken van leraren en de rol van de gedragspecialist in passend onderwijs of denken aan een onderzoek naar de mate waarin leraren zich ondersteund voelen door de hulpstructuur binnen de school en welke knelpunten zich voordoen?

Studievormen

De leerroute Gedragspecialist kun je volgen in deeltijd. 

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits. Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

De lesdag van de leerroute Gedragspecialist deeltijd is woensdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere, Enschede, Leeuwarden en Groningen.

De lestijden zijn van 8.30 - 17.30 uur.

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de Masterkennistoets, de Onderzoeksparade en de Internationalisering.
Masterclasses vinden op wisselende dagen in de avonduren plaats.

Inschrijven voor de master