Lerarenopleiding Gezondheid en Welzijn

Student aan het woord

Lees het verhaal van Djilla Soeterboek, student aan de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn van Windesheim.

Djilla Soeterboek, tweedejaarsstudent: 'Mijn lessen maak ik betekenisvol'

Djilla Soeterboek'In het voortgezet onderwijs vroeg ik me regelmatig af waarom docenten iets op een bepaalde manier deden. Ik hielp ook regelmatig docenten en klasgenoten, erg leuk om te doen. Om deze reden ben ik de mbo-opleiding Onderwijsassistent gaan volgen. Tijdens een stage in het praktijkonderwijs kwam ik erachter hoe leuk het is om beroepsgericht op te leiden. Deze studenten kunnen in de praktijk aan de slag met de vaardigheden die ze op school leren. De Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn sprak mij erg aan, omdat deze sector het beste aansluit bij mijn interesse. Daarnaast is het ook een breed vakgebied, wat zorgt voor voldoende afwisseling.

Momenteel loop ik stage en geef ik les aan onderwijsassistenten in opleiding op een mbo-school. Mijn lessen probeer ik betekenisvol te maken door de lesinhoud zo goed mogelijk te laten aansluiten op de beroepspraktijk. Dit is een uitdaging waar ik enorm van geniet.'