Meisje die aan het hardlopen is met blauwe lucht op de achtergrond

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

 • Project

Publicaties

583 Resultaten
 1. Procesoptimalisatie in de zorg 10 december 2019

  Artikel (2019) - De zorgvraag blijft stijgen en de arbeidsmarkt krimpt. Hoe gaan zorgorganisaties daar mee om? Onderzoekscoördinator Henkjan de Jong bedacht een slim concept: breng praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar. In de minor ‘Zorg- en welzijnsprocessen beter maken’ brengt hij dit in uitvoering.
  Download
 2. Wie zorgt in de wijk? 10 december 2019

  Presentatie (2019) - Deze presentatie maakt onderdeel uit van de leergang 'Wie zorgt in de wijk', waarin wijkverpleegkundigen en ouderen elkaar ontmoeten rondom complexe vraagstukken in Almeerse ouderenzorg.
  Download
 3. Samenvatting guidelines (SEED) - Ondersteuning van sociaal en emotioneel welbevinden van jonge kinderen in school en kinderopvang 10 december 2019

  Samenvatting (2019) - Van 2017 tot 2019 onderzocht het 'SEED: Social and Emotional Education and Development’ project het sociaal en emotioneel welbevinden van jonge kinderen in school en kinderopvang. Deze samenvatting van de richtlijnen is het resultaat van het tweede deel van het project, waarin een groepsreflectietraject werd getest.
  Download
 4. Rijke leeromgevingen: van onderwijzen naar leren 20 november 2019

  Publicatie (2019) - In de zevende editie van het vakblad Basisschoolmanagement staat een publicatie van Hanno van Keulen en Loes van Wessum. Aan de hand van een concreet voorbeeld gaat het artikel in op de vraag wat de kenmerken van een rijke leeromgeving zijn, wat kinderen kunnen leren en wat het vraagt van leraren en schoolleiders.
  Download
 5. Verkenning van 3D metaalprinttechnologie 19 november 2019

  Met de omschrijving Verkenning van de metaalprint technologie wordt nagestreefd om de mogelijkheden van deze nieuwe manier van produceren onder de aandacht te brengen. Door de techniek op een slimme manier in te zetten kunnen ze voor bepaalde toepassingen voordelen opleveren in de maakindustrie. Dit rapport geeft de inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden.
  Download
 6. Guidelines (SEED) - Supporting social and emotional well-being of children in ECEC 12 november 2019

  Publication (2019) - From 2017 to 2019, the ‘SEED: Social and Emotional Education and Development’ project focused on the social and emotional well-being of children in Early Childhood Education and Care. These guidelines are the outcome of the second part of the project, during which a group reflection pathway was piloted.
  Download
 7. Vormgeven van onderwijs in computational thinking aan 10-14-jarigen 01 november 2019

  In het debat over de toekomst van het onderwijs in Nederland is steeds meer aandacht voor het belang van digitale geletterdheid in het curriculum van het funderend onderwijs. Om zicht te krijgen op de uitdagingen waar scholen voor staan als zij onderwijs in computational thinking willen verzorgen richt deze verkennende casestudie zich op de vormgeving computational thinking in een specifieke onderwijsomgeving, Onderwijsroute 10-14.
  Download
 8. Virtual Reality voor verpleegkundig rekenen in de medicatiecontext 01 november 2019

  Een verkennend onderzoek naar ontwerpaspecten voor het simuleren van beroepstaken met rekenhandelingen van verpleegkundigen ter verbetering van de medicatieveiligheid.
  Download
 9. De Overijsselse Mittelstand - over parels van familiebedrijven 17 oktober 2019

  In samenwerking met de provincie Overijssel, Saxion, VNO-NCW en MKB-Nederland heeft het LEF de afgelopen jaren een project uitgevoerd gericht op de bedrijfsopvolging en inrichting en ontwikkeling van de governance. In deze publicatie worden zes zeer succesvolle bedrijven (‘parels’) uit de provincie Overijssel gepresenteerd. Het zijn relatief onbekende bedrijven, maar allemaal zijn ze erin geslaagd een unieke marktpositie te veroveren, sommigen zijn zelfs wereldwijd marktleider. Achter al deze Overijsselse bedrijven staan betrokken families, waardoor deze bedrijven in staat zijn om te excelleren. In deze publicatie wordt ingegaan op zowel de bedrijfs- als de familiekant van deze bedrijven. Wat maakt deze bedrijven bedrijfseconomisch succesvol en hoe zorgt de ondernemersfamilie dat het familiegeluk niet onder druk komt te staan door het samen ondernemen? Ook wordt in deze publicatie stilgestaan bij het tienjarig bestaan van familiebedrijvenonderzoek aan Windesheim.
  Download
 10. De Overijsselse Mittelstand - Over parels van familiebedrijven 16 oktober 2019

  Ilse A. Matser (lector) en Judith van Helvert (senior onderzoeker) zijn verbonden aan het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim. De missie van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven (LEF) is om de ondernemende kracht van familiebedrijven te versterken door praktijkgericht onderzoek.
  Download