Meisje die aan het hardlopen is met blauwe lucht op de achtergrond

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

 • Project

Publicaties

611 Resultaten
 1. Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018-2019 12 maart 2020

  Publicatie (2020) - Resultaten uit het vragenlijstonderzoek naar professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het Nederlands voorgezet onderwijs.
  Download
 2. Ambulante crisishulpverlening in de jeugd en opvoedhulp Flevoland 14 februari 2020

  Artikel (2018) – Tempel, H., Vissenberg, C. Het artikel ‘Een gat tussen wetenschap en praktijk’ (uit: Tijdschrift voor orthopedagogiek nr. 11&12-2018) beschrijft een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandelingen in de residentiële zorg worden vormgegeven.
  Download
 3. Ambulante crisishulpverlening in de jeugd en opvoedhulp Flevoland 14 februari 2020

  Rapport (2016) – Vissenberg, C., Jurrius, K. Tussenrapportage naar aanleiding van het onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurszorg
  Download
 4. Rapport uitstroom 24-uurszorg 14 februari 2020

  Rapport (2020) – Een verkenning van de wijze waarop zorgaanbieders vorm hebben gegeven aan de aanbevelingen uit het project action-learning uitstroom 24-uurszorg.
  Download
 5. Eindrapportage uitstroom 24-uurszorg 14 februari 2020

  Eindrapportage (2017) – Vissenberg, C., Tempel, H., Jurrius, K. Eindrapportage naar aanleiding van het onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurszorg.
  Download
 6. Ambulante crisishulpverlening in de jeugd en opvoedhulp Flevoland 14 februari 2020

  Rapport (2017) – Vissenberg, C., Zwanepol, M., Huijer, M., Saveur, S. Eindrapportage naar aanleiding van het onderzoek naar de werkzame factoren van de ambulante crisishulpverlening in de jeugd- en opvoedhulp van Almere, Lelystad, Dronten, Urk, Noordoostpolder en Zeewolde.
  Download
 7. Stel, u wordt morgen wakker en het grootste probleem waar u iedere dag tegen aankijkt is opgelost 12 februari 2020

  Artikel (2019) – Winkelaar, D. Het artikel ‘Stel, u wordt morgen wakker en het grootste probleem waar u iedere dag tegen aankijkt is opgelost’ (uit: vakblad ‘Thuiszorg’ nr. 4-2019) beschrijft de resultaten van onderzoek naar de inzet van Ondersteunende Technologie Thuis (OTT), vanuit het perspectief van bewoners in Almere.
  Download
 8. Brochure Wat kan ik van je leren? 12 februari 2020

  Publicatie (2020) – Jurrius, K., Schippers, E., Winkelaar, D., Ansem, Q. In Almere zijn lokale professionals en ervaringsdeskundigen als duo opgetrokken bij het bieden van hulp of ondersteuning aan inwoners. In opdracht van de gemeente Almere is vanuit het lectoraat de brochure ‘Wat kan ik van je leren’ ontwikkeld, waarin de ervaringen van deze duo’s staan beschreven.
  Download
 9. Intake- en trainingsmap OCO Almere 12 februari 2020

  Publicatie (2019) – Jurrius, K., Winkelaar, D. Almere is landelijke koploper in de onafhankelijke cliëntondersteuning via ervaringsdeskundigen. In opdracht van de gemeente Almere is vanuit het lectoraat een training voor OCO Almere ontwikkeld, om OCO’s toe te rusten voor hun taak.
  Download
 10. Factsheet Probleemgedrag bij migranten met dementie 03 februari 2020

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een kwalitatief onderzoek onder 20 zorgverleners (intra- en extramuraal) naar ervaringen in het omgaan met probleemgedrag van migranten met dementie Corina Bosma (Carintreggeland) en Carolien Smits (Windesheim)
  Download