Werken aan werk voor statushouders

Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar werkzame elementen in de begeleiding van statushouders naar werk.

Werken aan werk voor statushouders

Wat is de beste manier om statushouders richting werk te begeleiden? Die vraag staat centraal in dit project. Om die vraag te beantwoorden vergelijken we zes verschillende aanpakken. We bekijken wat ze doen, waarom ze dat zo doen, en wat het effect is. Gezien de grote diversiteit in de doelgroep op kenmerken zoals leeftijd en opleidingsniveau, en in de context, zoals de vacatures die beschikbaar zijn, verwachten we overigens niet dat er één werkwijze is die voor iedereen optimaal is. Wel hopen we zo meer te kunnen zeggen over welke (elementen van) ondersteuningsaanpakken ter bevordering van de arbeidsparticipatie van statushouders effectief zijn in welke context. Op basis hiervan zullen we aanbevelingen formuleren voor methoden en werkwijzen waarmee zo veel mogelijk statushouders werk vinden dat zo goed mogelijk aansluit bij hun mogelijkheden.

 

Werkwijze in het kort

In het project onderzoeken we 6 aanpakken, verspreid over de 3 verschillende arbeidsmarktregio’s in de provincie Overijssel. Per aanpak leggen we vast:

  • Wat de aanpak inhoudt en waarom voor deze aanpak is gekozen (het plan);
  • Hoe de aanpak er in de praktijk uitziet: Wat wordt er gedaan, verandert dat in de loop der tijd, welke aanpassingen worden gemaakt, waarom etc. (de praktijk);
  • Wat dat oplevert: Om inzicht te krijgen in het effect van de ondersteuning monitoren we statushouders die binnen deze projecten begeleid worden: hoe ervaren zij de begeleiding, hoeveel van hen vinden betaald werk en wat is de kwaliteit en duurzaamheid hiervan (het effect).

Om zo veel en zo snel mogelijk van elkaar te leren organiseren we leernetwerkbijeenkomsten waarvoor afgevaardigden van de aanpakken en diverse andere (ervarings-) deskundigen worden uitgenodigd. Hier worden de ervaringen in de aanpakken besproken en in een breder perspectief geplaatst.

Planning

Het project is in november 2017 gestart met een voorbereidingsfase en zal in november 2019 worden afgesloten met een slotconferentie en een rapportage over de bevindingen.
Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de Provincie Overijssel.