Werken aan werk voor statushouders

Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar werkzame elementen in de begeleiding van statushouders naar werk.

Werken aan werk voor statushouders

Wat is de beste manier om statushouders richting werk te begeleiden? Die vraag staat centraal in dit project, dat is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel. Om die vraag te beantwoorden hebben we onderzoek gedaan naar vijf verschillende aanpakken. We beschrijven wat ze doen, waarom ze dat zo doen, en wat het effect is. Gezien de grote diversiteit in de doelgroep op kenmerken zoals leeftijd en opleidingsniveau, komen we niet tot één ideale werkwijze die voor iedereen optimaal is. Wel identificeren we werkzame bestanddelen: onderdelen in een aanpak die bijdragen aan een effectieve arbeidstoeleiding. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapport, dat u hieronder kunt downloaden.

 

Werkwijze in het kort

In het project zijn 4 aanpakken onderzocht voor het begeleiden van statushouders naar werk, en 1 aanpak om hen te begeleiden bij het starten van een eigen onderneming. Per aanpak hebben we vastgelegd:

·        Wat de aanpak inhoudt en waarom voor deze aanpak is gekozen (het plan);

·        Hoe de aanpak er in de praktijk uitziet: Wat wordt er gedaan, verandert dat in de loop der tijd, welke aanpassingen worden gemaakt, waarom etc. (de praktijk);

·        Wat dat oplevert: Om inzicht te krijgen in het effect van de ondersteuning hebben we statushouders die binnen deze projecten begeleid worden gemonitord: hoe ervaren zij de begeleiding en hoeveel van hen vinden betaald werk (het effect).

Om zo veel en zo snel mogelijk van elkaar te leren zijn gedurende het project een aantal leernetwerkbijeenkomsten georganiseerd waarvoor afgevaardigden van de aanpakken en diverse andere (ervarings-) deskundigen zijn uitgenodigd. Met hen zijn de ervaringen in de aanpakken besproken en in een breder perspectief geplaatst.

 

Download hier het rapport ‘Werken aan werk voor statushouders’