Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Vier tips voor meer diversiteit op de werkvloer

    4 oktober 2022
Home(opent in nieuw tabblad) / Diversiteit op de werkvloer

Diversiteit op de werkvloer kan best ingewikkeld zijn, maar het brengt ook voordelen met zich mee. Mensen verschillen van elkaar en die verschillen verrijken. Vooral in een tijd met krapte op de arbeidsmarkt is dat erg relevant. Hoe trek je allerlei soorten mensen aan? Hoe behoud je hen? Op welke manier ontdek je hun talenten en hoe kun je die optimaal benutten? Joost van der Weide, associate lector van het lectoraat Sociale Innovatie, vertelt hoe.

1. Laat functieomschrijvingen aansluiten op talenten van mensen

Bijna geen enkel mens voldoet aan alle eisen in een functieomschrijving. Wil je dat een diversere groepen mensen reageert op een vacaturetekst? Stop dan met waslijsten aan eisen en benoem alleen de essentiële eisen. Lange waslijsten zorgen er bijvoorbeeld voor dat hoogopgeleide jongeren met een psychische kwetsbaarheid niet solliciteren, terwijl ze misschien wel meer dan geschikt zijn.

Zet daarom de persoon voorop, niet de functie. Daar krijg je loyale medewerkers voor terug en dan kun je hun talenten optimaal benutten. Hier ontwikkelde het lectoraat een talentbenuttingscans voor. Het effect: werknemers zijn gelukkiger en organisaties functioneren effectiever.

2. Wees je bewust van je vooroordelen

Probeer een oordeel eens uit te stellen en kijk terug op eerdere voorvallen: was die hogeropgeleide echt bewonderenswaardig? Was die collega met een buitenlandse naam echt minder geschikt dan diegene uit een familie die al generaties in Zwolle woont? Hierdoor werk je bewust je vooroordelen weg en ontdek je de veelzijdige en unieke persoon achter het stereotype.

3. Denk na over de organisatiecultuur

We weten uit onderzoek dat één op de vijf personen kwetsbaar kan worden op de arbeidsmarkt. Zelfs werknemers die gezond zijn en fulltime werken, kunnen langdurig ziek worden of te maken krijgen met verandering in het werk. Goed personeelsbeleid is dus geen welzijnswerk, maar slim werkgeverschap.

Door kwetsbare mensen niet meteen af te rekenen, geef je bovendien een signaal aan alle collega’s: we houden ook rekening met jou. Dit zegt iets over de organisatiecultuur en bevordert op de lange termijn de arbeidsproductiviteit.

4. Diversiteit bevorderen? Zoek anderen op

Je bent niet de eerste organisatie die wil werken aan diversiteit op de werkvloer. Sluit je aan bij een regionaal netwerk om te ervaren hoe andere organisaties dit doen. Op deze wijze hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Om diversiteit op de werkvloer te benutten, ondersteunt het lectoraat Sociale Innovatie werkgevers uit diverse sectoren in de regio. Op basis van de vragen die deze werkgevers hebben, stelt ons lectoraat bijvoorbeeld instrumenten, routekaarten, checklists en andere tools beschikbaar. Ook laten we studenten praktijkopdrachten in de vorm van analyses en/of implementaties uitvoeren. Daarbij organiseert ons lectoraat inspirerende netwerkbijeenkomsten voor werkgevers om ervaringen uit te wisselen en actuele vraagstukken op te lossen.

Op donderdag 19 januari 2023 is de volgende regionale bijeenkomst. Heb je vragen of wil je meer informatie? En heb je zin om mee te doen op de 19de? Meld je dan aan bij Joost van der Weide(opent in nieuw tabblad).

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Persvragen?

Stel ze aan Freek Hofland
Woordvoering onderzoek

Laatste nieuws

Arend Runia benoemd als directeur domein Bewegen & Educatie

1 juni 2023

TechForFuture: 10 jaar innovatie en samenwerking in de maakindustrie

30 mei 2023

Windesheim heeft meest tevreden studenten van alle brede hogescholen van Nederland

30 mei 2023

Evita Logtenberg (19) is Windesheims beste studentondernemer

23 mei 2023

Waarom ad’s volgens Jacco Vonhof de toekomst van het onderwijs zijn

22 mei 2023