Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Vier tips voor meer diversiteit op de werkvloer

  • 4 oktober 2022
Banner image

Diversiteit op de werkvloer kan best ingewikkeld zijn, maar het brengt ook voordelen met zich mee. Mensen verschillen van elkaar en die verschillen verrijken. Vooral in een tijd met krapte op de arbeidsmarkt is dat erg relevant. Hoe trek je allerlei soorten mensen aan? Hoe behoud je hen? Op welke manier ontdek je hun talenten en hoe kun je die optimaal benutten? Joost van der Weide, associate lector van het lectoraat Sociale Innovatie, vertelt hoe.

1. Laat functieomschrijvingen aansluiten op talenten van mensen

Bijna geen enkel mens voldoet aan alle eisen in een functieomschrijving. Wil je dat een diversere groepen mensen reageert op een vacaturetekst? Stop dan met waslijsten aan eisen en benoem alleen de essentiële eisen. Lange waslijsten zorgen er bijvoorbeeld voor dat hoogopgeleide jongeren met een psychische kwetsbaarheid niet solliciteren, terwijl ze misschien wel meer dan geschikt zijn.

Zet daarom de persoon voorop, niet de functie. Daar krijg je loyale medewerkers voor terug en dan kun je hun talenten optimaal benutten. Hier ontwikkelde het lectoraat een talentbenuttingscans voor. Het effect: werknemers zijn gelukkiger en organisaties functioneren effectiever.

2. Wees je bewust van je vooroordelen

Probeer een oordeel eens uit te stellen en kijk terug op eerdere voorvallen: was die hogeropgeleide echt bewonderenswaardig? Was die collega met een buitenlandse naam echt minder geschikt dan diegene uit een familie die al generaties in Zwolle woont? Hierdoor werk je bewust je vooroordelen weg en ontdek je de veelzijdige en unieke persoon achter het stereotype.

3. Denk na over de organisatiecultuur

We weten uit onderzoek dat één op de vijf personen kwetsbaar kan worden op de arbeidsmarkt. Zelfs werknemers die gezond zijn en fulltime werken, kunnen langdurig ziek worden of te maken krijgen met verandering in het werk. Goed personeelsbeleid is dus geen welzijnswerk, maar slim werkgeverschap.

Door kwetsbare mensen niet meteen af te rekenen, geef je bovendien een signaal aan alle collega’s: we houden ook rekening met jou. Dit zegt iets over de organisatiecultuur en bevordert op de lange termijn de arbeidsproductiviteit.

4. Diversiteit bevorderen? Zoek anderen op

Je bent niet de eerste organisatie die wil werken aan diversiteit op de werkvloer. Sluit je aan bij een regionaal netwerk om te ervaren hoe andere organisaties dit doen. Op deze wijze hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Om diversiteit op de werkvloer te benutten, ondersteunt het lectoraat Sociale Innovatie werkgevers uit diverse sectoren in de regio. Op basis van de vragen die deze werkgevers hebben, stelt ons lectoraat bijvoorbeeld instrumenten, routekaarten, checklists en andere tools beschikbaar. Ook laten we studenten praktijkopdrachten in de vorm van analyses en/of implementaties uitvoeren. Daarbij organiseert ons lectoraat inspirerende netwerkbijeenkomsten voor werkgevers om ervaringen uit te wisselen en actuele vraagstukken op te lossen.

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Flevoland Monitor 2024: krapte vraagt om keuzes in de regio

25 april 2024
Teaser image

‘Sterk aan het Werk’ wint Bridge of Fame Award

25 april 2024
Teaser image

14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

23 april 2024
Teaser image

Ad-opleiding hielp Deborah bij switch van toerisme naar zorg

19 april 2024
Teaser image

Meer impact met onderzoek door samenwerking

18 april 2024