Volwassene voor een digitaal scherm

Leerroute Gedragspecialist

Als gedragspecialist houd je je bezig met de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid van kinderen/jongeren binnen de schoolpraktijk.

Denk je erover om onderwijsexpert te worden op het gebied van gedrag en leren? Wil je leerlingen/studenten met uitdagend gedrag beter begrijpen enJuf helpt jongetje met koken begeleiden? Wil je collega’s hierin ondersteunen? Dan is deze leerroute echt iets voor jou.

Wat leer je?

In de leerroute Gedragspecialist leer je om vanuit een onderzoekende houding samen met anderen een leeromgeving te realiseren waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Dat houdt in dat je planmatig leert kijken naar nieuwe mogelijkheden om moeilijke en onveilige onderwijssituaties af te wenden of aan te pakken. Hierin werk je samen met collega’s, leerlingen/studenten, ouders en overige betrokkenen. Daarbij is het uitgangspunt ‘werken aan datgene wat werkt’. Zo zorg je voor een motiverend pedagogisch klimaat, gebaseerd op de nieuwste inzichten.


Voor wie?

De leerroute is geschikt voor leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en beroepsonderwijs, voor autisme- en gedragscoaches met een post-hbo-opleiding en voor zorgspecialisten.


Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Gedragspecialist houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met coachen van leerlingen/studenten met moeilijk verstaanbaar gedrag, ontwerpen van een krachtige leeromgeving, begeleiden van leraren en gedragsvraagstukken op schoolniveau. Ook bouw je aan een kennisbasis en rond je iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht aan de hand van het onderwijs uit de eigen praktijk. Verder ontwerp je samen met collega’s en leerlingen/studenten interventies en voert ze uit. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de eigen onderwijssituatie. Daarnaast is je persoonlijke ontwikkeling een onderwerp die je steeds bespreekt met medestudenten. Aan het eind van het eerste en tweede jaar toon je door middel van een assessment je professionele ontwikkeling aan. Tenslotte werk je gedurende de studie aan je masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend. 

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Stimuleren van leergedrag: motiverend handelen in de klas

Leraren die leergedrag ontwikkelen bij kinderen/jongeren kijken anders naar probleemgedrag. In deze module ga je actief aan de slag met de ontwikkeling van leergedrag. Het uitgangspunt hierbij is ‘wat werkt?’. Uit de onderwijspraktijk blijkt dat kinderen/jongeren met positief (leer)gedrag minder gedragsproblemen laten zien. Een ander perspectief zorgt ervoor dat leerlingen/studenten worden aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen.

Executieve functies in uitvoering: gedrag zien vanuit breed perspectief

Leraren met kennis over executieve functies kunnen het verschil maken in de ontwikkeling van alle leerlingen, maar zeker bij kinderen/jongeren met ADHD of ASS. Vanuit een systematische benadering onderzoek je de kansen en mogelijkheden van kinderen/jongeren en stel je samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Gedragsverandering is immers alleen succesvol bij eigenaarschap.

Begeleiden van leraren: wat werkt bij probleemgedrag

Een belangrijke taak als gedragsspecialist in het onderwijs is het begeleiden van collega’s met specifieke ondersteuningsbehoeften bij probleemgedrag. In deze module leer je om de begeleiding van een collega zodanig vorm te geven, dat er weer mogelijkheden worden gecreëerd voor de betreffende leraar, de klas en het kind of de jongere. Door uit te gaan van wat werkt krijgt de betreffende leraar meer inzichten in zijn handelen, wat bijdraagt aan het pedagogisch klimaat.

De krachtenbenadering bij ingrijpende jeugdgebeurtenissen (keuzemodule)

Leraren met kennis over traumasensitief lesgeven maken het verschil voor de verdere ontwikkeling van kinderen/jongeren. In deze module leer je wat je kunt doen voor leerlingen die meerdere ingrijpende jeugdgebeurtenissen meemaken. Leraren hebben een cruciale rol om deze kinderen/jongeren goed te begeleiden.

Greep op gedrag: drie perspectieven van sociale veiligheid op school (keuzemodule)

Leraren met kennis over sociale veiligheid en diversiteit benutten de verschillen tussen leerlingen en hebben oog voor het individu. In deze module ga je actief aan de slag om de kennis van je collega’s over sociale veiligheid en diversiteit te verhogen. Onderwijs voor kinderen/jongeren waarin ruimte is voor wie zij zijn is belangrijk voor de verdere ontwikkeling.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je masterproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek naar de gedragsvraagstukken van leraren en de rol van de gedragspecialist in passend onderwijs of denken aan een onderzoek naar de mate waarin leraren zich ondersteund voelen door de hulpstructuur binnen de school en welke knelpunten zich voordoen?

Studievormen

De leerroute Gedragspecialist kun je volgen in deeltijd. 

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) MEN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits. Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules MEN 

Lesplaatsen

Je kunt alle leerroutes van de master Educational Needs – bij voldoende aanmeldingen – volgen in Zwolle, Enschede, Groningen en Almere. Zwolle is de centrale lesplaats waar lesplaatsoverstijgend wordt lesgegeven.

Als je voor lesplaats Zwolle kiest, dan zijn alle studieactiviteiten in Zwolle.
Kies je voor lesplaats Almere, Enschede of Groningen, dan zijn de lesdagen als volgt:

1e jaar:
De meeste lesdagen zullen in Zwolle plaatsvinden, o.a. de vier expertmodules
 Daarnaast zijn er lesdagen op de eigen lesplaats

2e jaar:
 De meeste lesdagen zullen in de eigen lesplaats plaatsvinden
 Ook zijn er lesdagen in Zwolle

 

Lesdag- en tijden

Voor alle lesplaatsen en leerroutes is de lesdag op woensdag van 8.30 – 17.30 uur. In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen. Masterclasses vinden aansluitend aan de lesdag in de avond plaats.

Inschrijven voor de master