Student ingang C

Na de opleiding

Je hebt nu de tweedegraads lesbevoegdheid voor het vmbo, de onderbouw van havo en vwo, het mbo en de volwasseneneducatie.

Beroep met perspectief

Binnen een aantal vakgebieden is op middelbare scholen en mbo’s een groot tekort aan leraren. Het tekort varieert per regio. De Kopopleiding leidt op voor beroepen met perspectief. Ook studenten met een technische achtergrond kunnen de Kopopleiding volgen en worden dan Leraar in het Technisch Beroepsonderwijs.

Verder studeren

Met een tweedegraads bevoegdheid kun je doorstuderen voor een eerstegraads bevoegdheid. Daarmee mag je lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo en in het hoger beroepsonderwijs.