Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs

Docent vmbo-techniek (PIE of BWI)

Je wordt leraar voor de vmbo-profielen PIE (Produceren, Installeren en Energie) of BWI (Bouwen, Wonen en Interieur).

Eerste en tweede jaar docent vmbo-techniek

In het eerste en tweede jaar wordt een brede basis gelegd. Je begint met algemene technische kennis en vaardigheden en je gaat je steeds meer profileren in de onderwerpen uit de profielen BWI of PIE. Zo word je breed opgeleid en kom je, met deze kennis en vaardigheden, straks als leraar techniek in het vmbo goed beslagen ten ijs.

LTB studentenWe besteden onder meer aandacht aan:

  • Praktijkvaardigheden: je maakt onderdelen van hout, metaal en kunststof met machines, zoals: 3D printen, draaien, frezen en lassen.
  • 3D ontwerpen en vormgeven: je ontwerpt producten, installaties en constructies. Je komt in aanraking met automatisering, innovatie, vormgeving, materialen en productietechniek.
  • Projecten: in een multidisciplinair project houd je je in groepsverband bezig met ontwerpen, planmatig werken, maken, installeren, interieur, woningbouw, automatisering.
  • Bedrijven en scholen: je voert opdrachten uit in samenwerking of voor het bedrijfsleven om ervaring en inzicht te krijgen in innovaties en ontwikkelingen in de praktijk.
  • Duurzaamheid en energie: je leert om technische berekeningen te maken, zoals sterkte en energieprestaties.
  • Kwaliteit en veiligheid: je leert hoe je veilig en kwaliteitsbewust werkt en een product of dienst van hoogwaardige kwaliteit moet leveren en de kosten hiervoor raamt.

En als toekomstig docent leer je hoe je dit zelf op een leuke en verantwoorde manier kunt overbrengen aan leerlingen in de onderbouw (techniek) en in de bovenbouw (PIE en BWI) van het vmbo.

Derde en vierde jaar docent vmbo-techniek

Vanaf het derde jaar specialiseer je je in het uitstroomprofiel waarin je uiteindelijk gaat afstuderen (PIE of BWI). Daarnaast bestaan er keuzemogelijkheden om jezelf mogelijk te verbreden in een ander uitstroomprofiel, afhankelijk van het aanbod op dat moment. Informatie over de inhoud van de beroepsgerichte vmbo-profielen vind je op de website www.nieuwvmbo.nl .

Stage en afstuderen

De schoolstage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je sluit de opleiding af met twee eindproducten: het eindproduct van de schoolstage én van het technisch afstuderen. Het afstuderen bestaat uit een technisch en pedagogisch-didactisch onderzoek waarmee je je verdiept in een onderwerp naar keuze. De uitwerkingsvorm is vrij. Bijvoorbeeld een ontwerpopdracht, posterpresentatie of adviesrapport. Ter illustratie: je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de veiligheid van technieklokalen of bouwplaatsen of naar het gebruik van digitale technische animaties in het onderwijs. Je sluit het afstuderen af met een openbare presentatie met verdediging.