Header energietransitie met gloeilamp

Over Energietransitie

De energietransitie staat voor de overgang van een energiehuishouding die vooral gebaseerd is op fossiele energie naar een energiehuishouding CO2 vrij, dus volledig koolstofvrije energie. Als Windesheim willen wij een actieve bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen. Hiervoor is het lectoraat Energietransitie opgericht.

Onderzoeksfocus

Het lectoraat Energietransitie richt zich op die energietechnologieën die een duurzame bijdrage leveren aan de benodigde energietransitie in de gebouwde omgeving en bijbehorende energie infrastructuur. De focus van het lectoraat is het integraal (her)ontwerpen van de energietechnieken in nieuwe energieketens. Het praktijkgericht onderzoek vindt plaats in co-creatie met het werkveld (partners & bedrijven), onderwijs (docent-onderzoeker & student) en maatschappij (overheid & burger).

Partners

Het lectoraat Energietransitie bestaat uit een partnerschap tussen Enexis Netbeheer B.V., Remeha, onderdeel van BDR Thermea Group en Windesheim. Deze drie partners hebben de ambitie om de samenwerking rondom de regionale energietransitie te versterken en het lectoraat uit te breiden met aanvullende partners. Binnen het kernthema duurzaamheid van Windesheim zien wij het lectoraat Energietransitie als een van de pijlers voor onze regionale innovatie in co-creatie met het werkveld en partners.

Onderzoeksplatforms

Energievoorziening in Evenwicht (LEVE)

Het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) is een bundeling van krachten van zeven lectoren en lectoraten van verschillende hogescholen, waaronder het lectoraat Energietransitie van Windesheim. Het lectorenplatform heeft gezamenlijk een visie op de energietransitie ontwikkeld en een onderzoeksagenda geformuleerd met als doel: energie-evenwicht in 2030. Om dit te bereiken is samenwerking cruciaal. LEVE brengt verschillende disciplines bij elkaar en redeneert vanuit een systeemvisie. Vanuit die visie vindt onderzoek plaats, dat bijdraagt aan een betaalbare en betrouwbare energievoorziening.

Lectorenplatform LEVE

Urban Energy

De lectoraten in Nederland rond het thema Urban Energy bundelen hun krachten en expertise in het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NL UE). Op deze wijze ontstaat er een nationale onderzoeksgroep over verschillende hogescholen heen. De stip op de horizon van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy is de realisatie van netto energie neutrale steden rond 2050. Het lectoraat Energietransitie van Windesheim participeert ook in dit lectorenplatform.

Lectorenplatform Urban Energy

Save the Date: lectorale rede 16 september 2020

Dr. Jeike Wallinga, lector Energietransitie bij hogeschool Windesheim houdt haar lectorale rede op 16 september 2020 op hogeschool Windesheim. Zet deze datum vast in de agenda (vanaf 15.00 uur) en hou onze website in de gaten voor meer informatie. 

Samenwerken aan onderzoek

Een vraagstuk dat aansluit op onze onderzoeksfocus? Neem gerust contact met ons op.

Contact