Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Energietransitie

  Home / Wat onderzoeken wij? / Energietransitie / Meer over het lectoraat Energietransitie

  Weten hoe we sneller over kunnen op duurzame energie?

  Het tempo van het terugdringen van de broeikasgas uitstoot moet omhoog want de tijd dringt. Dus versneld energie besparen en overstappen op duurzame energiebronnen. Hiervoor heeft Windesheim het lectoraat Energietransitie opgericht, dat zich richt op de transitie in de gebouwde omgeving. We richten ons vooral op (onderzoek naar) het (her)ontwerpen van energietechniek en energieketens. We doen praktijkgericht onderzoek in samenwerking met werkveld, onderwijs en maatschappij. 

  Het echt terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen gaat langzamer dan noodzakelijk is om de toename van de gemiddelde temperatuur op aarde te beperken tot 2 of liefst 1,5°C. Laten we daarom nagaan hoe we de energietransitie kunnen versnellen in onze leefomgeving. Veel technieken om energie te besparen en duurzame energie op te wekken en te gebruiken bestaan al wel, maar kiezen welke technologieën je het best kunt combineren in jouw huis of jouw omgeving is vaak ingewikkeld.

  Onderzoek naar hoe je technologie kunt verbeteren en hoe je technologieën betaalbaar en effectief inzet kan dit proces versnellen. Daar is de grootste winst te behalen. Met het lectoraat Energietransitie willen we nu een actieve bijdrage leveren aan een versnelde energietransitie en een C02-neutrale leefomgeving. Volgens het Compendium voor de leefomgeving bedraagt het energiegebruik in de bebouwde omgeving 33% van het totale energiegebruik in Nederland. Warmte is daar een belangrijk onderdeel van. Volgens het Internationale Energie Agentschap kan er gemiddeld 40% energie bespaard worden. Samen dus een grote stap die er te maken valt.

  Onderzoeksfocus

  Met ons lectoraat richten we ons op die energietechnologieën die een duurzame bijdrage leveren aan de benodigde energietransitie in de gebouwde omgeving en bijbehorende energie-infrastructuur. De focus van het lectoraat is het integraal (her)ontwerpen van de energietechniek en nieuwe energiesystemen en -ketens. Het praktijkgericht onderzoek vindt plaats in cocreatie met het werkveld (partners & bedrijven), onderwijs (docent-onderzoeker & student) en maatschappij (overheid & burger).

  Partners

  Het lectoraat Energietransitie wordt gefinancierd door Enexis Netbeheer B.V. en de Stichting Aandelen Remeha (waaronder de BDR Thermea Group valt). Onderwijs en het betrekken van studenten bij onderzoek zijn belangrijk voor onze partners: er is nu en in de toekomst een grote behoefte aan goed geschoolde arbeidskrachten in de energietransitie.

  Onderzoeksplatforms

  Ons lectoraat maakt deel uit van het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). Dit is een bundeling van krachten van zeven lectoren en lectoraten van verschillende hogescholen. Het lectorenplatform heeft een visie ontwikkeld op energietransitie en een onderzoeksagenda geformuleerd. Het doel: energie-evenwicht in 2030. Samenwerking is dan cruciaal. LEVE brengt diverse disciplines bij elkaar en redeneert vanuit een systeemvisie. Vanuit die visie vindt onderzoek plaats, dat bijdraagt aan een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Ook maakt het lectoraat deel uit van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NL UE). Hierin heeft een nationale onderzoeksgroep van verschillende hogescholen als doel: netto energie neutrale steden rond 2050. 

  Cookie instellingen

  Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees onze cookiestatement voor meer informatie.


  Stel je persoonlijke voorkeuren in