Vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven in Overijssel

Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe kan de Provincie Overijssel logistieke bedrijven aan zich binden?

Uit het onderzoek blijkt dat Overijsselse bedrijven de volgende factoren belangrijk vinden als ze een locatie kiezen om zich te vestigen: bereikbaarheid, ruimte, (on)beschikbaarheid van personeel, begaan zijn met het huidige personeel en grondprijs. Verder werd duidelijk dat de in het verleden gemaakte keuze om zich ergens te vestigen nadrukkelijk doorwerkt in een volgende vestigingsplaatskeuze.

Over het algemeen zijn bedrijven tevreden over de huidige vestigingslocatie in Overijssel. Toch verwacht bijna een kwart van de bedrijven de komende vijf à tien jaar voor een vestigingsplaatskeuze te komen te staan, voornamelijk vanwege groei van het bedrijf. 

Download eindrapport

Logo KennisDC LogistiekKennisDC Logistiek

Dit project is een onderzoek van KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland. Windesheim is initiatiefnemer in dit een samenwerkingsverband van verschillende hogescholen.

Op de website van KennisDC Logistiek leest u alles over dit onderzoek.