Onderzoeksthema Strategisch Ondernemerschap

Supply Chain Finance

Doel van Supply Chain Finance is de financiële positie van bedrijven in de leverantieketen te verbeteren en financiële risico’s te spreiden.

Door de financiële crisis en het moeizame economisch herstel krijgen bedrijven en vooral MKB niet makkelijk een lening. Vooral korte termijnkredieten die bedrijven nodig hebben ter ondersteuning van het werkkapitaal zijn moeilijk te verkrijgen. De kredietverstrekking door banken staat door strengere regelgeving en sturing op risico’s onder druk. Vooral richting het MKB hanteren banken strengere limieten.

Bekijk hoe lector Michiel Steeman samen met het internationale bedrijf Scania nieuwe kennis ontwikkelt op het gebied van data gestuurd werken.

Onderzoeksvragen

Kunnen bedrijven met behulp van ketenfinanciering hun positie verbeteren? Kan Supply Chain Finance een alternatieve financiersvorm zijn voor het MKB? En kun je zonder slag of stoot een nieuw financieringsmodel invoeren of zijn er beren op de weg? Lector Michiel Steeman onderzoekt de mogelijkheden van diverse Supply Chain Financemodellen.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat bedrijven veel kunnen besparen door hun werkkapitaalpositie te verbeteren. Door deze besparing is er minder financiering nodig. Ook zullen banken eerder bereid zijn leningen te verstrekken op grond van een sterke werkkapitaalratio. Door het goed managen van het werkkapitaal kan de werkkapitaalratio versterkt worden. Hierbij speelt Supply Chain Finance een belangrijke rol.

Ketenfinanciering

Supply Chain Finance, ofwel ketenfinanciering, is een verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de leverantieketen, met als doel de financiële positie van alle partijen in de keten te verbeteren en de financiële risico’s te spreiden. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat bedrijven veel geld kunnen besparen door hun werkkapitaalpositie te verbeteren. Hierdoor is er minder financiering nodig en zijn banken eerder bereid leningen te verstrekken op grond van een sterke werkkapitaalratio. Supply Chain Finance speelt hierin een grote rol.

Een voorbeeld uit de transportsector

Een transporteur heeft zijn dienst geleverd conform afspraak. De inkopende partij, een grote onderneming, is tevreden. Toch moet de transporteur vaak dertig dagen of nog langer wachten totdat de factuur is betaald. Een zinloze traditie, die vooral de kleinere partijen in de keten pijn doet. Bovendien zinloos, omdat de inkoper, als grote partij, zelf vaak betere financieringsvoorwaarden geniet. De transporteur daarentegen kan het kapitaal goed gebruiken om te investeren of te innoveren, als hij het geld niet meteen nodig heeft. Supply Chain Financemodellen, zoals reverse factoring en supplier finance, kunnen hier het verschil maken. Het dwingt verladers om de tijd te reduceren die nodig is om de factuur goed te keuren en betaling te garanderen. Zo kunnen transportbedrijven hun geld eerder ontvangen. Het draait bij Supply Chain Finance dus om samenwerking. Niet alleen samenwerking tussen financieringsinstellingen en bedrijven, maar vooral tussen bedrijven onderling.

Publicaties

SCF Barometer 2016

SCF Barometer 2017

Supply Chain Finance and its Accounting Treatment

Logistics & Fintech: from direct benefits to big impacts

Supply Chain Finance, its Practical Relevance and Strategic Value

Fintech opportunities within modern supply chains

Partnership opportunities between fintech and logistics service providers

Blockchain-enabled Supply Chain Finance solutions for Logistics Service Providers

Supply Chain Finance Barometer 2018/2019

Third party logistics providers and financial value-added services: Good governance practices