Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Supply Chain Finance

Banner image

Weten hoe je posities van bedrijven in de keten versterkt?

Doel van Supply Chain Finance is de financiële positie van bedrijven in de leverantieketen te verbeteren en financiële risico’s te spreiden. Door de financiële crisis en het moeizame economisch herstel krijgen bedrijven en vooral het mkb niet makkelijk een lening. Vooral korte termijnkredieten die bedrijven nodig hebben ter ondersteuning van het werkkapitaal zijn lastig te realiseren. Een kredietverstrekking door banken staat door strengere regelgeving en sturing op risico’s onder druk. Vooral richting het mkb hanteren banken strengere limieten.

Onderzoeksvragen

Kunnen bedrijven met hulp van ketenfinanciering in de toekomst hun positie verbeteren? Kan Supply Chain Finance een alternatieve financiersvorm zijn voor het mkb? En kun je zonder slag of stoot een nieuw financieringsmodel invoeren of zijn er beren op de weg? Lector Michiel Steeman onderzoekt de mogelijkheden van diverse Supply Chain Financemodellen.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven veel kunnen besparen door hun werkkapitaalpositie te verbeteren. Dan is er minder financiering nodig. Ook zullen de banken eerder bereid zijn leningen te verstrekken op grond van een sterke werkkapitaalratio. Door het goed managen van het werkkapitaal kan de werkkapitaalratio versterkt worden. Hierbij speelt Supply Chain Finance een belangrijke rol.

Ketenfinanciering

Supply Chain Finance, oftewel ketenfinanciering, is een verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven binnen de leverantieketen, met als doel de financiële positie van alle partijen in de keten te verbeteren en de financiële risico’s te spreiden.