Ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld

Bij professionele hulpverleners blijkt een taboe te bestaan op het spreken over eigen ervaringen met huiselijk geweld. En dat terwijl de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld 50 jaar geleden is ontwikkeld door vrouwen die daar zelf ervaring mee hadden.

Deze ervaringskennis is met de 'professionalisering' uit beeld verdwenen. Inmiddels zijn de wetenschappelijke inzichten bijgesteld. Dr. Alie Weerman van het kenniscentrum Gezondheid & Welzijn van Hogeschool Windesheim wil de ervaringskennis weer in beeld krijgen en inzetten voor hulp aan slachtoffers.

Twee fases

Samen met twee uitvoerende onderzoekers wil dr. Weerman een onderzoek doen in twee fases. In de eerste fase wordt in de organisaties van De Combine geïnventariseerd hoeveel hulpverleners zélf ervaring hebben met huiselijk geweld. De Combine is een samenwerkingsverband van organisaties voor de opvang en begeleiding van slachtoffers en andere betrokkenen bij huiselijk geweld. Zo’n inventarisatie van (verborgen) ervaringskennis is nog niet eerder gedaan in Europa.

In de tweede fase wordt in de praktijk van De Combine ruimte gecreëerd voor het benutten en toepassen van de ervaringskennis van de hulpverleners. In ‘proeftuinen’ werken zij samen met ervaringswerkers (vaak vrijwilligers) en betrekken zij ervaringen van cliënten. Al doende wordt de praktijk van de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld verbeterd.

Slachtoffer en overlever

De inzet van ervaringsdeskundigheid zal de positie van slachtoffers versterken. Ervaringsdeskundigen zijn namelijk niet alleen slachtoffer, maar ook 'overlever'. Als hun ervaringen worden erkend als kennis en vertaald naar deskundigheid, worden pijnlijke ervaringen omgezet in kracht. Slachtoffers zullen sterker worden en wanneer zij sterker worden, zijn zij minder kwetsbaar voor terugval. Bovendien komt meer openheid van het signaleren van huiselijk geweld ten goede.

SASS ondersteunt dit onderzoek met een subsidie van €108.200,-
Uitgevoerd door Hogeschool Windesheim