Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Bewegen en Sport

Sporten is gezond. Zo'n 10 miljoen Nederlanders sporten. Maar kinderen bewegen helaas nog niet genoeg en kunnen wel een zetje gebruiken.

Welke positieve effecten heeft sporten nog meer op de mens? Gebleken is dat lichaamsbeweging niet alleen op de fysieke, maar ook op de mentale gezondheid een positieve invloed heeft. Vanuit het onderzoeksthema Bewegen en Sport gaan wij na hoe sport en bewegen in verschillende settings het beste kan worden ingezet om mentale gezondheid te bevorderen. Ook wordt onderzocht wat er moet gebeuren om het bewegingsonderwijs te verbeteren.

Het onderzoek richt zich op de brede betekenis van bewegen in diverse contexten (onderwijs, sport, zorg) waarbij het uitgangspunt een voor ieder passend en breed bewegingsaanbod is. Het kan gaan om het bewegen zelf, de context waarin wordt bewogen en de effecten van beweging: steeds echter gaat het om het plezier van het bewegen. Daarbij worden verbindingen gelegd tussen bewegingswetenschappelijke thema’s (bijv. motorisch leren) en pedagogische (bijv. empowerment), maatschappelijke (bijv. agressie) en gezondheidswetenschappelijke (bijv. healthy aging).


Lectoraat Betekenisvol Bewegen 

Het praktijkgericht onderzoek voor het thema Bewegen en Sport is ondergebracht in het Lectoraat Betekenisvol Bewegen. Het lectoraat kent drie leeropdrachten, die onder leiding staan van een lector. 

Leeropdrachten:


 • Leeropdracht Bewegen, Gezondheid en Welzijn

  Bewegen en positieve lichaamsbeleving zijn van belang voor ons welbevinden. We passen dit ook toe binnen de psychomotorische therapie.

  ReadMore
 • Leeropdracht Bewegen, School en Sport

  Het lectoraat Bewegen, School en Sport doet en begeleidt onderzoek naar het beweeg- en sportgedrag van mensen, in het bijzonder in de context van de school en de sportvereniging.

  ReadMore
 • Sportpedagogiek

  Het lectoraat ontwerpt, initieert en verricht onderzoek op het vlak van sportpedagogiek, zodat iedereen kan sporten: veilig én met plezier.

  ReadMore