Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven

Lector Sportpedagogiek

Contactpersoon

n.schippervanveldhoven@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Bewegen en Sport
Lectoraat Sportpedagogiek       

Dr. Nicolette Schipper - van Veldhoven
Onderzoeksprojecten
 1. Grensoverschrijdend gedrag in de sport 11 december 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Onderzoek naar de prevalentie van misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de sport en het effect ervan op later welzijn.
  Lees verder
 1. PARENT (Erasmus+) 20 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een project dat zich richt op het stimuleren en verbeteren van een betrokken en verantwoordelijk ouderschap in de sport. Partners uit tien Europese organisaties leveren een bijdrage.
  Lees verder
 1. iCoachKids 28 november 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - in iCoachKids werken acht organisaties samen op het vlak van jeugdsport en coachonderwijs onder leiding van Leeds Beckett University en International Council for Coaching Excellence.
  Lees verder
 1. Gold in Education and Elite Sport 20 mei 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit EU-project wordt binnen het lectoraat onderzoek verricht met als doel good-governanceprincipes en duale carrières voor sporters te promoten en te ondersteunen.
  Lees verder
 1. Safeguarding Youth Sport 20 mei 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Waarborgen van fysieke en morele integriteit in de competitieve jeugdsport: stimuleren van individuele ‘empowerment’ van jonge atleten en bevorderen van een ethisch klimaat in sportorganisaties (EU-project).
  Lees verder
 1. Ouders langs de lijn 19 mei 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Kinderen onderzochten het gedrag van ouders door hen te observeren bij een aantal wedstrijden in samenwerking met de Da Costaschool Soest.
  Lees verder
 1. Winst door Sport - Trainer-kind INterACTIE 19 mei 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Gericht op verkrijgen van inzicht in succes- en faalfactoren met betrekking tot de wijze waarop trainers bijdragen aan opvoeding en ontwikkeling van jongeren die sporten bij verenigingen.
  Lees verder
Publicaties
 1. Profclubs jagen op 'voetbalbaby's' 24 december 2017

  Online publicatie (2017) - In de jacht op talent komen voetbalclubs uit bij steeds jongere kinderen. Volgens experts is dit systeem niet effectief en zelfs gevaarlijk voor de ontwikkeling van de talenten. Zij pleiten ervoor dat profclubs kinderen tot hun twaalfde met rust laten.
 2. Seksueel misbruik in de sport: Oproep aan ‘stille’ slachtoffers van misbruik in de sport 13 april 2017

  Publicatie (2017) - NRC bracht de verhalen van vier oud-sporters die tijdens hun carrière seksueel misbruikt zijn. In dit artikel vroeg de krant vijf experts, waaronder Tine Vertommen, Marianne Cense, Corinne Dettmeijer, lector Sportpedagogiek Nicolette Schipper-van Veldhoven en Marjan Olfers naar hun reacties.
 3. Veel sportclubs melden seksueel overschrijdend gedrag niet bij instanties 31 januari 2017

  Krantenartikel (2017) - Nicolette Schipper-van Veldhoven in NRC van 31 januari 2017 over het feit dat veel sportclubs seksueel overschrijdend gedrag van hun medewerkers niet melden bij een sportbond, meldpunt of vertrouwenspersoon.
 4. Met Positive Behavior Support naar een veilige sportvereniging 26 januari 2017

  Publicatie (2017) - Steeds meer scholen maken gebruik van Positive Behavior Support (PBS): een organisatiebrede aanpak die het pedagogische klimaat verbetert. Mensen uit het onderwijs denken dat de methode ook geschikt is voor sportverenigingen. Een artikel over PBS-experimenten bij vijf sportverenigingen.
 5. Eerste praktijkervaringen met PBS in sportverenigingen 01 november 2016

  Publicatie (2016) - Professionals betrokken bij PBS-implementaties in scholen zagen kans een vertaalslag te maken van de aanpak uit het onderwijs naar de sport door PBS in een sportvereniging te starten. Door Arnold Bronkhorst, Harold Hofenk en Nicolette Schipper-van Veldhoven in Remediaal (Jrg. 16 (nov. 2016) nr. 4/5).
 6. KVLO Topic Pedagogisch veilig sport- en beweegklimaat 31 juli 2016

  Publicatie (2016) - Het magazine van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) met een speciale editie over een pedagogisch veilig sport- en beweegklimaat (nummer 5, jaargang 104) met daarin bijdragen vanuit het lectoraat, waaronder een bijdrage van lector Nicolette Schipper-van Veldhoven.
 7. Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch perspectief, een gouden kans 18 februari 2016

  Publicatie (2016) - De installatie van Nicolette Schipper-van Veldhoven als lector heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst op 18 februari 2016 te Zwolle. Bij die gelegenheid heeft zij de rede “Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch perspectief, een gouden kans” uitgesproken.
 8. Positieve coaching in jeugdsport is niet soft 17 september 2015

  Publicatie (2015) - Artikel van lector Nicolette Schipper-van Veldhoven in win’ (het nieuws- en opinieblad van Windesheim). In dit artikel legt Nicolette Schipper-van Veldhoven uit waarom onderzoek naar de vraag hoe een cultuuromslag in de jeugdsport kan worden bereikt bittere noodzaak is.
 9. Laat ons lekker sporten 31 december 2014

  Publicatie (2014, daM Uitgeverij) - Kinderen onderzoeken gedrag van ouders langs de kant. De boodschap is dat kinderen niet willen dat ouders langs de lijn zich te fanatiek gedragen, zeker hun eigen ouders niet! Het zijn de leerlingen van de Da Costaschool in Soest die dit na een onderzoek langs de sportvelden concluderen.
 10. Rapportage Sport 2014 31 december 2014

  Publicatie (Tiessen-Raaphorst, A. (red.), Sociaal en Cultureel Planbureau: 2015) - Hoofdstuk 14: Sport en (on)wenselijk gedrag door Nicolette Schipper-van Veldhoven en Johan Steenbergen. Op basis van onder meer landelijke statistieken worden ontwikkelingen en actuele trends in de sport beschreven.
 11. Goud in elk kind - Jeugdsport in een pedagogisch perspectief 31 december 2012

  Publicatie (2012, daM uitgeverij) - Inleiding: jeugdsport in een pedagogisch perspectief door Nicolette Schipper-van Veldhoven en Jens van der Kerk. Dit boek gaat over de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jeugdige sporter en het belang van een kindgerichte en een op jongeren afgestemde begeleiding.

Onderzoekservaring

Sinds 2014 is Nicolette Schipper-van Veldhoven als lector Sportpedagogiek verbonden aan Windesheim. Ze is sinds 2008 programmamanager Onderzoek bij het Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). In 2010 voerde Van Veldhoven de regie inzake het sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011 - 2016, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze is mede-initiator van het onderzoeksprogramma Sport 2013 - 2016 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek met als doel het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (top)sport te versterken. Van Veldhoven heeft lange tijd gewerkt als universitair docent aan de Universiteit Utrecht en daar vele onderzoeken begeleid in het domein sportpedagogiek, sportbeleid, sport, bewegen en gezondheid.

Opleiding

Nicolette Schipper-van Veldhoven studeerde in 1984 af aan de Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg. Na deze opleiding studeerde ze Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1989). In 1998 heeft Van Veldhoven de opleidingen Hoger Management voor non-profitorganisaties bij ISW/IBW afgerond en in 1999 heeft ze aan de Universiteit Utrecht haar basis- en seniorkwalificatie doceren aan de universiteit behaald. In 2003 heeft ze de leergang Coach van Verandering bij MultidiMens afgerond.

Van Veldhoven promoveerde in 1998 in Utrecht op een actueel onderzoek naar de fysiologische en psychosociale effecten van bewegingsprogramma's voor kinderen met astma. In 1999 ontving ze de Boymansprijs van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie hiervoor. Een prijs voor het beste proefschrift op het gebied van sport en maatschappij.

Onderzoeksfocus

Van Veldhovens onderzoek binnen het lectoraat Sportpedagogiek moet bijdragen aan duurzame kennisontwikkeling en -borging op het terrein van een veilig sportklimaat (VSK), vanuit pedagogisch perspectief. Naast Windesheim participeren ook de andere hogescholen met een studie lichamelijke opvoeding: De Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hanzehogeschool Groningen, Fontys en de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast leveren CIOS Nederland, Landstede Sport & Bewegen en de gemeenten Arnhem, Rotterdam en Zwolle een bijdrage.