Volwassene voor een digitaal scherm

Leadership in Education

Geef jij leiding in het onderwijs en wil je graag meer inzicht en kennis opdoen over deze rol? Heb jij de ambitie om je persoonlijke leiderschapsstijl in het po, vo of mbo te verfijnen? Wil jij samen met je team nieuwe paden verkennen om het best mogelijke onderwijs te verzorgen? Wil jij ontwikkelgericht leiding geven aan lerende school? Dan is de leerroute Leadership in Education iets voor jou. Deze start in september 2020.

Wat leer je?

In de leerroute Leadership in Education leer je om vanuit een onderzoekende houding leiding te geven aan onderwijsteams in een lerende organisatie. Dat houdt in dat je vanuit een visie werkt aan organisatieontwikkeling, ontwikkelgericht personeelsbeleid, onderwijskwaliteit en strategisch financieel beleid en verantwoordingsprocessen. Het uitgangspunt daarbij is innovatief leiderschap, gebaseerd op de nieuwste inzichten. Daarbij werk je samen met je team in nauw contact met leerlingen/studenten, ouders en overige betrokkenen.

Voor wie?

De leerroute is voor iedereen met lijnverantwoordelijkheid en (mede) beleidsverantwoordelijkheid in het po, vo en mbo. We denken dan aan zowel schoolleiders als teamleiders (bouwcoördinatoren, clustercoördinatoren, locatieleiders, adjunct-directeuren). Omdat leren en werken hand in hand gaan, betekent dat je gedurende de opleiding ook beschikt over een leidinggevende functie met voldoende complexiteit.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Leadership in Education houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met de brede schoolorganisatie. Je werkt aan richting geven, accountability, datagestuurde onderwijskwaliteit, ontwikkelgericht personeelsbeleid en aan persoonlijk leiderschap. Ook bouw je aan een kennisbasis en rond je iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht aan de hand van het onderwijs uit de eigen praktijk.

Verder ontwerp je samen met medestudenten interventies en voer je ze uit. Je hebt de vrijheid om opdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de eigen leiderschapspraktijk. Daarnaast is je persoonlijke ontwikkeling een onderwerp dat je steeds bespreekt met medestudenten en waarbij je ook wordt begeleid. Aan het begin van het tweede jaar doe je een ontwikkelgericht assessment en aan het eind van het tweede jaar toon je door middel van een assessment je professionele ontwikkeling aan. Tenslotte werk je gedurende de studie aan je masterproject waarbij het op een onderzoekende manier leidinggeven centraal staat.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je kennis, inzicht en vaardigheden. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijsorganisatiepraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

In het eerste jaar komen naast je keuzeruimte vier modules aan bod:

Visieontwikkeling

In deze module staat de vraag centraal hoe je als leidinggevende bewust en systematisch kunt sturen op het creëren of versterken van een gedeelde missie en visie binnen je schoolorganisatie. Uit onderzoek komt dit naar voren als een van de meest krachtige strategieën om positief invloed uit te oefenen op het creëren van flow en om organisatieontwikkeling te stimuleren.

Ontwikkelgericht personeelsbeleid

Ontwikkelgericht personeelsbeleid gaat over leiderschapspraktijken waarbij de ontwikkeling en ondersteuning van professionals binnen de school centraal staan. Voor schoolleiders is het belangrijk om oog te hebben voor de belangen en (ontwikkel)behoeften medewerkers en die in lijn brengen met de primaire organisatiebelangen (leerprestaties en welbevinden van de leerlingen). In de module Ontwikkelgericht Personeelsbeleid zullen we de ‘zachtere’ aspecten van het ontwikkelen en ondersteunen van individuele medewerkers verbinden met de meer formele en ‘hardere’ kant van (strategisch) HR-beleid.

Schoolontwikkeling en alignment

Alignment gaat het om het uitlijnen en herijken van de schoolorganisatie op de beoogde doelen. Het ontwikkelen van de organisatie is een breed en complex thema waarin afstemming tussen structuur en cultuur niet alleen intern aan de orde is, maar ook uitgelijnd dient te worden met de externe omgeving. Hierbij dienen belangrijke randvoorwaarden op orde te zijn om de organisatie zich te laten ontwikkelen: het gaat hier dan vooral om strategisch financieel beleid en de bijbehorende juridische kaders.

Sturen op onderwijskwaliteit

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar leider in een onderwijsomgeving. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je masterproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

Het tweede jaar

In het tweede jaar komt naast je keuzeruimte en het masterproject één module aan bod:
Verantwoordelijkheid en verantwoording afleggen

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek hoe je een lerende en onderzoekende cultuur binnen je school kunt bevorderen, hoe je vanuit een goede rolbepaling sturing geeft aan organisatieveranderingen, of hoe je personeelsbeleid op een hoger plan kunt tillen.

Studievormen

De leerroute Leadership in Education kun je volgen in deeltijd. De modules uit deze leerroute kunnen in het kader van professioneel aanbod los gevolgd worden. Dit betreft kleinschalig en intensief onderwijs in groepen van 6-9 personen. De kosten hiervan bedragen € 975,- per module.

Lesplaatsen

Je kunt deze leerroute van de master Educational Needs – bij voldoende aanmeldingen – volgen in Zwolle.

Lesdag- en tijden

Voor alle lesplaatsen en leerroutes is de lesdag op woensdag van 8.30 – 17.30 uur. In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de kernconceptentoets en het competentie examen. Masterclasses vinden aansluitend aan de lesdag in de avond plaats.

Master of Education 

De leerroute is specifieke leerroute van de master Educational Needs. Tijdens deze master word je voortdurend aangesproken op het (door)ontwikkelen van een zelfbewuste, kritische en vernieuwende houding. Deze houding zet je in om leer- en werkomgevingen in je eigen praktijk te ontwerpen vanuit de nieuwste organisatie en onderwijsinzichten en theorieën. Je persoonlijke begeleiding kenmerkt zich door motiveren, reflecteren en tactvol confronteren vanuit hoge verwachtingen. ‘Teach as you preach’ is ons credo. Na afronding mag je de titel Master of Education (MEd) voeren.

Register voor schoolleiders.nl 

De leerroute Leadership in Education is gecertificeerd door het schoolleidersregister als schoolleidersopleiding. Als je de master afrondt en als directeur in het primair onderwijs werkt, kun je je inschrijven in het beroepsregister als Register Directeur Onderwijs (RDO). Binnen de leerroute zijn dan wel specifieke keuzes van toepassing.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de master Educational Needs of over de leerroute Leadership in Education? Kijk dan op onze website: www.windesheim.nl/men of neem contact op met Ellen Kloet via het Windesheim Informatiecentrum: info@windesheim.nl of 0900 - 8899. Je bent ook van harte welkom op een van onze open avonden. Meer informatie daarover vind je op www.windesheim.nl/openavond.

Inschrijven voor de master