Volwassene voor een digitaal scherm

Praktische informatie

Bekijk alle praktische informatie van de master Educational Needs.

Startdatum September 2020
Studievorm Alle leerroutes van de master Educational Needs kun je in deeltijd volgen. Sommige leerroutes kun je ook in via e-learning volgen.
Studieduur Twee jaar in deeltijd 
Lesdag en -tijd Je lesdag, lestijden en locatie zijn afhankelijk van de leerroute die je kiest. Kijk bij de leerroute van jouw keuze voor de precieze lesdag en -tijden.
Studiebelasting Elke leerroute heeft een omvang van 60 studieputen en een studiebelasting van 1680 uur.
De gemiddelde studielast is ongeveer 20 uur per week (deeltijd), afhankelijk van je kennis, ervaring en studietempo.
Toelating

Je bent toelaatbaar wanneer je vóór 1 september 2020 in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma. Bij voorkeur heb je een onderwijsbevoegdheid. Hoewel je met een hbo- of wo-diploma direct kunt instromen in onze masteropleiding, heb je een steviger basis als je al twee jaar praktijkervaring hebt in het begeleiden van leerlingen/studenten.

Verder is het belangrijk dat je in jouw werksituatie ruime mogelijkheden hebt om onderzoek te doen, leerlingen/studenten te begeleiden en collega’s te adviseren. Je moet minimaal twee dagdelen (deeltijd) een leerwerkplek hebben die past bij het doel en niveau van de opleiding. Als je geen baan in het onderwijs hebt, dan zorg je zelf voor een geschikte leerwerkplek. In elk geval moet je de moduleopdrachten in een onderwijssituatie kunnen uitvoeren waarbij je regelmatig gebruik maakt van video-opnames.

Voor aanvang van de studie heb je een intakegesprek en sluit je een tripartiete leerwerkplekovereenkomst af.

Buitenlands diploma 

Heb je een buitenlands diploma dat officieel ten minste gelijkwaardig is aan een hbo-diploma, dan ben je in principe toelaatbaar tot de master Educational Needs. Je moet wel kunnen aantonen dat je de Nederlandse taal beheerst.

Lees meer over toelating met een een buitenlands diploma 

Kosten

 

 

 

Collegegeld
Jaarlijks betaal je collegegeld voor de master Educational Needs. De hoogte hiervan wordt ieder jaar vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor het schooljaar 2020-2021 is het collegegeld € 2.143,-. Hiervoor moet je aan bepaalde criteria voldoen.

Ben je deeltijdstudent en heb je al eerder een masteropleiding afgerond? Dan betaal je waarschijnlijk het instellingscollegegeld.
Lees meer over het collegegeld

Overige kosten
- Deelname aan geplande studiereizen (niet verplicht)
- Aanschaf literatuur (ook te leen in het Mediacentrum en deels beschikbaar in de digitale leeromgeving).

Lerarenbeurs
Alle leerroutes kunnen gefinancierd worden met de Lerarenbeurs. Voor de aanvraag hebt u het Brinnummer (01VU) en de opleidingscode (44103) nodig. Meer informatie over de Lerarenbeurs vind je op de website van DUO.

Levenlanglerenkrediet (nieuw)

Wil je de master gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kun je onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Bekijk op de website van DUO of je aan de voorwaarden voldoet                                                           


Verklaring Omtrent het Gedrag

Werkgevers kunnen vragen naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zo’n verklaring kost ongeveer € 40,-. Het is mogelijk dat je die meerdere keren tijdens je studie moet aanvragen via je gemeente, omdat de geldigheidsduur beperkt is.
Lees meer over de VOG

Bring your own device
Windesheim heeft bring your own device (BYOD) ingevoerd. Dit betekent dat je zelf een laptop moet meenemen naar de hogeschool.

Lesplaatsen

Je kunt je inschrijven voor de lesplaats Almere, Enschede, Groningen en Zwolle. Je maakt zelf een keuze voor de lesplaats. Zwolle is een centrale plaats waar lesplaatsoverstijgend wordt lesgegeven.

Bekijk de adres- en contactgegevens van alle lesplaatsen

Diploma

Master of Education (MEd)

Inschrijven voor de master