Volwassene voor een digitaal scherm

Na de master

Ook na de master kun je jezelf blijven ontwikkelen. Er zijn diverse post-master bijeenkomsten waar je aan kunt deelnemen.

Het werkveld staat niet stil, dus ook na de master kun je jezelf blijven ontwikkelen. Je kunt je bijvoorbeeld verbreden of verdiepen in je vakgebied door een losse module te volgen, maar je kunt ook deelnemen aan enkele bijeenkomsten die speciaal voor alumni georganiseerd worden.  

Bijeenkomsten innovatie en casuïstiek (voor afgestudeerden aan de leerroutes Expert taal/dyslexie en Remedial Teaching)

Wil je graag op de hoogte blijven van innovaties en nieuwe inzichten op het gebied van taal en lezen? Met ingang van 2018-2019 zullen we bijeenkomsten organiseren voor afgestudeerden aan de leerroutes Expert taal/dyslexie en Remedial Teaching van de Master Educational Needs. Wij doen dat omdat we van alumni regelmatig de vraag krijgen of er leerroutegerichte alumni-bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden met als doel te worden bijgepraat over innovaties in het taal/leesonderwijs en om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. De bijeenkomsten zullen een interactief karakter hebben en van de aanwezigen zal een actieve bijdrage worden gevraagd. De inhoud van de bijeenkomsten is tweeledig:

1. Er is aandacht voor literatuur die nieuw in de opleiding is opgenomen en voor innovatieve inzichten die een plaats hebben gekregen in de modules. De docent die de bijeenkomst leidt, zal deze literatuur en de nieuwe inzichten bespreken. Daarna is er mogelijkheid voor vragen en discussie. 
2. De aanwezige alumni brengen cases in uit hun eigen praktijk en bespreken die met elkaar. De docent heeft een begeleidende rol.

De bijeenkomsten duren van 18.30 tot 21.15 uur en worden aangeboden op:
- Woensdag 17 okt 2018 (focus op de onderbouw primair onderwijs)
- Woensdag 16 jan 2019 (focus op de bovenbouw primair onderwijs, vo, mbo)
- Woensdag 27 mrt 2019 (focus op de onderbouw primair onderwijs)
- Woensdag 22 mei 2019 (focus op de bovenbouw primair onderwijs, vo, mbo)
 
Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers per keer en de kosten bedragen 75 euro per bijeenkomst.

Lees meer en meld je aan