Twee vrouwen met elkaar in gesprek

Cursist Kor aan het woord

Hoe is het om de Introductietraining Coaching te volgen? Cursist Kor deelt zijn ervaringen.

Kor: 'Ik wilde scherper en duidelijker krijgen wat coaching is'

‘Van 2015 tot 2017 ben ik docent geweest bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit van Windesheim. Daar merkte ik dat het coachende onderdeel van het werk me aansprak en dat ik me daarin verder wilde verdiepen. Ik wilde scherper en duidelijker krijgen wat coaching is, wat mijn goede punten zijn en waar ik kan verbeteren. Ik had het idee dat coaching mij wel lag en was op zoek naar theorie en methoden om bewuster te kunnen coachen. Zo ben ik bij de Introductietraining Coaching terechtgekomen.’Quote Kor

'Je leert door het te doen'

‘Van nature ben ik nieuwsgierig aangelegd, wil ik begrijpen wat de ander zegt en stel ik veel vragen. Aan de ene kant helpt dat: coaching is veel vragen stellen om de coachee na te laten denken. Aan de andere kant heb ik ook geleerd dat ik niet alles hoef te begrijpen: het gaat om het leerproces van de coachee. Goed luisteren naar wat de coachee zegt (of niet zegt) en doorvragen daar waar een leerpunt of gevoelig punt zit. Dat leer je vooral door te doen.

Tijdens de training moest ik al een zestal coachingsgesprekken voeren. Deze gesprekken heb ik gefilmd, zodat ik ze later terug kon kijken, naast de theorie kon leggen en feedback van de trainer kon ontvangen. Dit heeft me geholpen om me bewust te worden van mijn rol als coach.’

In de prakijk

‘Met sommige mensen die ik tijdens de training heb gecoacht, blijf ik coachgesprekken voeren. Daarnaast ben ik mentor bij het Mentorprogramma Friesland en kan ik in mijn gesprekken als mentor het geleerde tijdens de training toepassen.

In mijn huidige functie als verkeerskundig adviseur is de opgedane kennis mooi meegenomen. Bij coaching heb ik geleerd dat het niet altijd om de inhoud gaat. Het helpt om het gesprek op een andere manier in te steken (niet gelijk op de inhoud) om tot een probleemanalyse en/of oplossingen te komen.’

Goede ervaringen

‘De training was goed te combineren met mijn werk en privéleven. Er is een prima verhouding tussen de drie cursusdagen, de voorbereidingen daarvan en het voeren van de coachingsgesprekken. Het kost tijd, maar de investering woog zeker op tegen wat ik heb geleerd in de afgelopen periode. Dat ik al goede ervaringen had met trainer Nanja heeft meegespeeld in de keuze voor Windesheim. Zij weet een goede en open sfeer te creëren tijdens cursusdagen en het is goed te merken dat ze veel kennis en ervaring heeft. Ze weet de theorie goed over te brengen en staat ook open voor inbreng vanuit de cursisten.’